SEILNORGE – NORGES SEILFORBUND:

TALERSTOL: En av de beste mulighetene man har til å påvirke utviklingen av seilsporten i Norge, er å stå på seiltingets talerstol. NSFs president Jørgen Stang Heffermehl er en av dem som har benyttet den.
TALERSTOL: En av de beste mulighetene man har til å påvirke utviklingen av seilsporten i Norge, er å stå på seiltingets talerstol. NSFs president Jørgen Stang Heffermehl er en av dem som har benyttet den.

Fremtiden bestemmes på seiltinget

16. og 17. mars samles delegater fra hele seil-Norge på Gardermoen for å stake ut kursen til Norges Seilforbund i de nærmeste årene.

Publisert Sist oppdatert

Seiltinget arrangeres hvert andre år, og dette er den store anledningen alle landets seilforeninger og seilkretser har til å påvirke hva NSF skal holde på med, og i hvilken retning man ønsker utviklingen av seilsporten skal gå i.

120 seilforeninger er tilsluttet NSF, og foreningene kan sende delegater etter hvor store de er. Seks er maksimum antall personer, og derved også det antall stemmer foreningen har, men så mange er det kun KNS som kan stille på tinget med. Det krever at seilforeningen har 3000 medlemmer eller mer, og det har KNS. Noen få foreninger kan stille med fire representanter (over 1000 medlemmer), mens de aller fleste kan møte opp med fra én til tre representanter.

I tillegg kan hver av seilkretsene stille med én person som har stemmerett. Hvert av de syv styremedlemmene i NSF har også stemmerett.

Likevel er det sjelden over 100 stemmeberettigete på et seilting, hvilket i praksis vil si at under en tredel av alle foreningene benytter seg av sjansen til å bestemme kurs og retning for seil-Norge. Om det da ikke blir annerledes i år?

Hva som skal behandles på seiltinget, er bestemt av seilforbundets lover, men i tillegg til disse faste postene, er det blitt en tradisjon at anledningen også benyttes til å presentere ulike saker som seilforbundet steller med til daglig.

– Vi har ikke hele dette programmet klart ennå, men noe av det, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

– Vi skal blant annet ha en presentasjon av toppidretten og landslagsvirksomheten. Det er jo en sentral del av NSFs virke. I den andre enden av skalaen vil vi også presentere seilforbundets nye mestringsprosjekt, som er myntet på de yngste og ferskeste seilerne.

Bordal forteller at det også vil være innlegg om plast-problematikken i havet og hva seilere kan bidra med i så henseende. Det vil dessuten bli orientert om NSFs nettside, som ble omgjort i 2018 og som kontinuerlig utvikles.

Ytterligere noen temaer vil trolig falle på plass når programmet for seiltinget spikres.

I den mer formelle delen av seiltinget vil det være en gjennomgang av årsberetninger og regnskap for årene 2017 og 2018. Styret som tiltrådte i 2017, gjennomførte en grundig gjennomgang av forbundets økonomi, noe som avdekket ikke ubetydelige posteringer som endret regnskapet og økonomien ganske dramatisk. I 2018 ble det lagt mye energi i å få økonomien på rett kjøl igjen, og dette vil det nok bli orientert grundig om.

Budsjettet for de neste årene er en viktig post på tingets dagsorden. Det er her midler fordeles og prioriteringer gjøres, noe som igjen legger premissene for hvordan NSF skal arbeide fremover.

Seiltinget behandler også forbundets strategiplan, som på seiltinget i år vil strekke seg frem til 2024. En utfordring vil det alltid være å få budsjett og strategi til å harmonere, ikke minst i et forbund som har snaut med ressurser. Ambisjoner og mål kan være høye, men midlene er begrensete.

Alle seilforeninger tilnyttet NSF har anledning til å fremme forslag til seiltinget. Forslagsfristen er 15. februar – innen den dato må NSF ha forslagene dersom de skal kunne behandles på seiltinget.

En post det alltid er knyttet spenning til, er valget. I år er tre styremedlemmer og to varamenn på valg. President Jørgen Stang Heffermehl er ikke på valg.

Per Christian Bordal håper mange seilforeninger kjenner sin besøkelsestid og vil benytte seg av den muligheten seiltinget gir til å være med på å bestemme.

– Ja, alle seilforeninger rundt om i landet som har ønsker om hva som bør skje i fremtiden, bør jo stille på seiltinget. Det er der man har sjansen til å bli hørt, og det er utvilsomt den største muligheten den enkelte seilforeningen har til å styre seilsporten i Norge i den retningen man mener er riktig.