OSLO SEILFORENING:

LILLE HERBERN: Lille Herbern er sentrum for aktivitetene til Oslo Seilforening og nå håper man på en molo rundt det hele og at øya skal bli en del av kyststien.
LILLE HERBERN: Lille Herbern er sentrum for aktivitetene til Oslo Seilforening og nå håper man på en molo rundt det hele og at øya skal bli en del av kyststien.

Planer for fremtiden

I begynnelsen av året tok SEILmagasinet temperaturen i de forskjellige seilforeningene. Oslo Seilforenings medlemmer kom nesten utelukkende med det samme ønsket: En molo rundt havnen på Lille Herbern og vannspeilet hvor vi trener.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til en molo rundt havnen er planene om å oppgradere bygningsmassen på land nå kommet et steg videre. Det første skisseprosjektet ble vist frem på årsmøtet, og et budsjett som forbereder seilforeningen på de nærstående investeringene, ble lagt frem. Skisseprosjektet fra Skaara Arkitekter var et godt forslag som tar hensyn til foreningens ønsker og behov.

Modulbasert bygging var en essensiell del av forslaget. Dette gjør at inngrepene i grunnen blir minimal, og husene løftes fra bakken, som samler mye vann. Moduler er en effektiv måte å bygge på som vil kreve minst mulig pågående arbeider på øya. Det betyr at vi kan opprettholde aktivitetene under prosessen.

Av hensyn til restaurantdrift, sommerleirer i trange garderobe­fasiliteter og et slitent kloakkanlegg, ønsker styret å begynne oppgraderingen av toaletter og garderober først.

Med modulbasert bygging kan hele byggefasen skje trinnvis både av hensyn til aktiviteter og økonomisk styrke. Seilforeningen har god likviditet, men å løfte store prosjekter på kort tid krever en trinnvis utbygging. Det sees også på støtteordninger som kan bidra til at prosjektet kan gjennomføres i sin helhet.

Lille Herbern har en unik atmosfære, og om alt skulle gå slik skisseprosjektet antyder, vil det skje en stor forandring på øya. Det er viktig for styret at atmosfæren, med de lave husene og det grønne på øya, bevares. Men jeg minner om at dette ikke er første gangen det skjer forandringer. Tidligere stod det to store hus på øya, men disse brant dessverre ned. Det er på tide at vi får oppgradert fasilitetene igjen.

Vi er en forening med lange tradisjoner, og det er nå på sin plass at disse tradisjonene kan opprettholdes i lokaler og på et vannspeil som kan romme aktiviteten.

Til slutt vil jeg benytte sjansen til å takke for meg som styreleder. Takk for tilliten og for samarbeidet! Som nyutdannet og ferdig med studier må jeg flytte på meg, men jeg lover å komme sterkt tilbake.

Vi sees på øya!