Nestleder Dagfin Simonsen i Oslo Seilforening:

LILLE HERBERN: Lille Herbern er sentrum for aktivitetene til Oslo Seilforening og må ha sin plass i kommuneplanen.
LILLE HERBERN: Lille Herbern er sentrum for aktivitetene til Oslo Seilforening og må ha sin plass i kommuneplanen.

Vår plass på og ved fjorden

Oslo Seilforening; en initiativrik forening på 130 år, sliter med å finne sin plass i Oslos kommuneplan.

Publisert

Oslo Seilforenings fokus er på idretten og alle aktivitetene i den forbindelse. Det er stor aktivitet hver dag for barn, ungdom og voksne, og det er da vi ser utfordringene vi har på Lille Herbern, som Oslo Seilforening eier. Det er trangt om plassen på land og til vanns!

Noen kloke hoder gjorde et dristig valg for 90 år siden og gikk til innkjøp av den vakre øya Lille Herbern og flyttet sin virksomhet dit. Det var et klokt valg som Oslos innbyggere kan nyte godt av i generasjon etter generasjon. Nå har det gått 90 år ute på øya, og foreningen liker å se på seg selv som en av de mest innovative foreningene i Norge. Vi prøver ut nye konsepter, terskelen skal være lav og vi er svært stolte over å oppleves som lite snobbete, men svært inkluderende.

Utviklingen går sin gang

Utviklingen vil gå dit at ikke alle seilere kan eie sin egen båt, men heller være med i en pool hvor mange kan bruke samme båt. En kan heller ikke forvente at det vil være plass til alle i havner eller på fjorden samtidig om byen vokser som den gjør i dag. De 1016 medlemmene i foreningen besluttet på sitt årsmøte for noen år siden å arbeide aktivt for å regulere øya og vannspeilet til nettopp idrettsformål og sikre fremtidige generasjoner en plass.

Et mulighetsstudie ble gjennomført, og ikke overraskende ble det konstatert at øya i løpet av de siste 90 årene faktisk har minket av erosjon og at husene er nedslitte og i minste laget for nåtidens bruk og behov. Hva kan styret så gjøre for å sikre medlemmene bedre idrettsvilkår?

Prosjekt OS mot 2025

Prosjektet «OS mot 2025» ble startet med mål om å regulere øy og vannspeil. Et bølgevern skulle omkranse øyas nærområde for å sikre området mot all skadesjø fra nyttetrafikk som går i leden bare et steinkast fra Lille Herbern. Et basseng hvor barn og unge er beskyttet for farlig ferdsel ble svært høyt prioritert. At det også kan brukes som kyststi på yttersiden av Bygdøy bør kunne verdsettes høyt av byens befolkning.

Et møysommelig arbeid startet og vi møter det mangehodede trollet i Oslo kommunes byråkrati – mange hyggelige mennesker som hver for seg ivaretar sine ansvarsområder og er spesialister på sine områder. Ikke alltid oppleves de som samordnet, men mer som bremseklosser og bakstreverske.

– Har de forståelse for at også en idrettsforening må kunne få utvikle seg i takt med nåtidens forventninger og krav?

– Skal vi ikke alle sammen jobbe for at vi skal kunne leve sunt og godt i en ren natur?

Kommuneplanen mangler sjørelaterte aktiviteter

Seilerne er svært nær naturen og elementene, og har derfor stor forståelse for ren natur og rent hav. De forstår kanskje bedre enn noen andre hvor viktig det er at vi tar vare på naturen. Det må være plass til aktive mennesker i Oslofjorden også! De fleste av oss som arbeider for en idrettsforening, er gratisarbeidende foreldre og vi skulle så absolutt fått en utstrakt arm og en veiledning fra byråkratiet for å lose oss gjennom til målet, spesielt når vi ønsker å regulere et område til idrettsformål.

Oslo kommunes nye kommuneplan er svært detaljstyrt og her er det nedlagt et godt arbeid på mange områder. Men Oslo Seilforening har vanskelig for å finne igjen vann- og sjørelaterte aktiviteter i kommuneplanen.

– Er fjorden, og menneskene som skal bruke den, blitt glemt?

– Hvor er kriteriene for foreningenes muligheter for utvikling nedfelt i kommuneplanen?

Regattabaner må inn i kommuneplanen

Det er viktig at alle lag og foreninger, ikke bare i Oslo, men over det ganske land, engasjerer seg mot politikerne og får regattabaner og treningsområder på sjøen inntegnet i kommuneplanen på sitt hjemsted.

Noen streker i et kart og en kort beskrivelse kan sikre seilsporten og andre sjørelaterte idretter god utvikling. Dette kan kommunene gjøre uten at det koster en krone, kun et bevisst engasjement.

Oslo Seilforening vil nå engasjere seg for å få politikerne i tale for å få fokuset over på idrettslagene og menneskenes plass i Oslofjorden.

God sommer!