World Sailing: Quanhai Li, ubeskrevet president fra Kina
World Sailing: Quanhai Li, ubeskrevet president fra Kina

Quanhai Li ny seilerpresident

68 stemmer til Li, mot Andersens 60 avgjorde presidentvalget. Stang Heffermehl nådde ikke opp i styrevalget.

Publisert Sist oppdatert

Presidentvalget kom ikke som noen overraskelse, men flertallet var mindre enn ventet. Kim Andersens ettermæle blir likevel lite hyggelig etter en drepende dom i etikk kommisjonens sak tre mot ham. Hadde denne kommet før valget er det usikkert om han i det hele tatt ville ha kunne stille opp.

Fire kandidater stilte til vervet. Foruten Kim Andersen og Quanhai Li var Gerardo Seeliger, ESP og Scott Perry, URU med i første valgrunde der de ble slått ut.

Kim Andersens nederlag

Kim Andersens nederlag må i hovedsak sies å være selvforskyldt idet han i det siste året har hatt hovedrollen i den ene skandalen etter den andre. Allerede i 2018 ble det klart at WS styrte mot økonomisk katastrofe, og selv om Kim Andersen har lagt mye av skylda for dette på CEO Andy Hunt, kan han som styreleder ikke løpe fra ansvaret. Stort forbruk på reiser etc. dyre konsulenttjenester, flytting av kontorene og bortfall av budsjetterte inntekter ga etter hvert store underskudd i driften, og det ble nødvendig å tære på oppsparte reserver. Rund årsskiftet 2019/2020 måtte man også ta opp banklån med sikkerhet i WS konto på Isle of Man.

Deretter fulgte tre saker mot presidenten i forbundets etikk kommisjon, hittil aldri hørt om med en president i seilforbundets historie. I den første saken som omhandlet påstått stemmejuks i forbindelse med avstemningen om OL klasser gikk Kim Andersen fri, men i den andre, om misbruk av underskriftene til to av WS visepresidenter i et brev til en kritisk videoblogger, fikk presidenten en kraftig advarsel. I den siste saken som handler om bruk av konsulentfirma TSE i egen valgkamp og senere i oppdrag for WS og en mulig interessekonflikt som følge av det har Andersen benyttet ethvert trick i boken for å trenere denne saken til etter valget. Den drepende dommen gir sammen med valgnederlaget Kim Andersen en lite ærefylt avskjed med World Sailing.

Quanhai Li

Nå får World Sailing en president man vet relativt lite om selv om han har sittet åtte år i forbundets styre. Han er seiler på rekreasjons nivå, men har ingen erfaring som internasjonal regatta seiler. Li har sin bakgrunn som byråkrat i hierarkiet som steller med kinesisk vannsport. Herfra skal han ha gode kontakter mot mulige finansieringskilder som kan bidra til å rette opp WS´ sørgelige økonomi. Etter sigende står flere børsnoterte selskaper klare til å signere sponsoravtaler. Spørsmålet blir naturlig nok hvilke gjenytelser disse skal ha fra World Sailing.

Hva slags president blir så Quanhai Li? Å dømme etter tidligere erfaringer med ham vil han bli en relativt anonym president som vil lene seg på det øvrige styre og daglig leder for å styre forbundets retningslinjer i de neste fire årene. Vi kan med andre ord neppe regne med noen markert kursendring. De presserende oppgavene som å få økonomien på rett kjøl, styrke WS omdømme og vedta OL klasser for 2024 vil komme på dagsorden fra dag en, men president Lis oppgave vil hovedsakelig være knyttet til å sikre kinesiske finansieringskilder.

En kinesisk president i et internasjonalt forbund vil utvilsomt styrke interessen for den aktuelle sporten i hjemlandet. Seiling er allerede i sterk vekst i Kina som fikk sin første olympiske gullmedalje i 2012. En kinesisk båt har vunnet Volvo Ocean Race, Kina har deltatt i America's Cup og landet har vært vertskap både for OL regatta, verdenscup og store havseilaser. Quanhai Li kan oppleve å føre Kina frem til å bli en stormakt i internasjonal seilsport allerede i sin presidenttid.

Scott Perry

Til tross for støtte fra både USA og Canada i første valgrunde var det få som trodde Scott Perry ville nå opp i presidentkampen. Til det er han for tungt knyttet til den økonomiske miseren i WS. Som styre oppnevnt økonomiansvarlig og med i Audit Committee er det kort og godt for vanskelig å distansere seg fra beslutningene som ble gjort i hans styre tid. At han siden 2009 ikke har visum til USA, og at han ikke har utsikter til å få rettet opp i dette, i hvert fall ikke på kort sikt, gjorde at motstanden mot ham ble uoverstigelig. Scott anser seg som ferdig i WS, men stiller gjerne opp dersom det er ønskelig. Men titler ønsker han seg ikke.

Gerardo Seeliger

Gerardo Seeliger var den av kandidatene som hadde det tydeligste valgprogrammet. Foruten å få orden på økonomien var saker som å satse på ungdom, dameseiling og få paralympisk seiling tilbake på det olympiske programmet kjernesaker for ham. Å fremme seilsport i nye nasjoner, olympisk solidaritet og samarbeidet med IOC var saker han hadde spesielle forutsetning til å jobbe med og som trolig kunne utløse øremerkede midler fra IOC. Når han nå ikke blir president, finnes en annen platform hvorfra han kan fremme de samme prosjektene. World Sailing Trust burde ligge åpent for Seeliger og hans visjoner.

Stang Heffermehl nådde ikke opp

Presidenten i Norges Seilforbund, Jørgen Stang Heffermehl, ble ikke blant de syv som skal utgjøre det fremtidige styret. Valgt ble:

Tomasz Chamera POL, Sarah Kenny AUS; Philip Baum RSA, Yann Rocherieux FRA, Duriye Özlem Akdurak TUR, Marcus Spillane IRL og Cory Sertl USA.