Utkikken

Seil sikkert i sommer

Vi seilere liker å vise godt sjømannskap. Derfor stikker det litt i stoltheten til mange av oss når forsikringsselskapene kan dokumentere at seilbåtene er verstingene på grunnstøtingsstatistikken.

Publisert Sist oppdatert

I snitt grunnstøter ca. 4000 fritidsbåter hvert år. Vi seilere liker å vise godt sjømannskap. Derfor stikker det litt i stoltheten til mange av oss når forsikringsselskapene kan dokumentere at seilbåtene er verstingene på grunnstøtingsstatistikken.

Vi stikker riktignok dypere enn motorbåtene, men likevel. Uansett dyptgående må vi alle velge å seile der det er nok vann. Det er lettere sagt enn gjort. Hvert år utbetales det ca. 400 millioner kroner i erstatninger til båtfolket. Over halvparten av utbetalingene går til å dekke grunnstøtingsskader.

Beløpene varierer noe fra år til år. I gode sommere med mye båtliv går som regel erstatningsbeløpene opp. Fasit for den flotte sommeren 2014 var 250 millioner kroner i skadeerstatninger.

Norge vokser

De fleste grunnstøtingene skyldes nok uoppmerksomhet eller manglende planlegging, men det er ikke bare jug når folk unnskylder seg med at grunnen ikke var avmerket i kartet.

Kartverket avdekker nemlig hvert år i snitt ca. 1500 nye grunner langs norskekysten. Steinene er selvsagt ikke nye, men nye og bedre målemetoder gjør at vi får øye på dem. Norge har den nest lengste kystlinjen av alle verdens land, kun slått av Canada. Vår kystlinje har faktisk vokst med hele 240 000 øyer de siste ti årene, og samlet kystlengde er nå 103 000 kilometer, noe som utgjør to og en halv gang rundt jorden ved ekvator (40 000 km).

Dagens kart er med andre ord mye mer presise og innholdsrike enn dem våre forfedre på seilskutene måtte ta til takke med. Ja, i handelsflåten blir kartdata nå kontinuerlig overført fra kartverket til skipenes navigasjonssystemer.

Oppdateringer koster

Også fritidsbåter kan nå få oppdaterte kart, men det koster penger. De elektroniske kartleverandørene tar seg relativt godt betalt for å videreformidle de nyeste kartdataene til båtfolket, viser en spørreundersøkelse vi har gjort blant forhandlere av slike kart. Prisen er likevel mye lavere enn for å kjøpe nye papirkart hvert år.

Ikke alle tenker på at kart er ferskvare. Kartverket anslår at det fortsatt er over 35 000 uoppdagede grunner på mindre enn ti meters dyp langs norskekysten.

Men ikke la det bli en unnskyldning for å gå på grunn!