SJEKK: Det gjelder å avdekke båtens svakheter, og beskrive båtens egenskaper.
SJEKK: Det gjelder å avdekke båtens svakheter, og beskrive båtens egenskaper.

Slik tester SEILmagasinet båter

Seilmagasinet tester 20-30 båter hvert år. Slik gjør vi jobben, og dette får du ut av testen.

Publisert Sist oppdatert

Å teste en seilbåt er svært utfordrende og tidkrevende. Jo mer vi tester, jo mer feil og mangler vil vi finne. SEILmagasinets ambisjon er å teste båtene så grundig som mulig, men vi får sjeldent gått så dypt som vi ønsker. De fleste testene vi publiserer nå blir gjennomført i forbindelse med Årets Båt i Europa. Her er vi 12 erfarne journalister som seiler båtene over flere dager, og som deler inntrykk og erfaringer. Selv om hver journalist får begrenset tid om bord, så blir testgrunnlaget omfattende. Under disse testene får vi også sammenlignet ulike båter med hverandre. Vi får sjekket hvordan båtene seiler, hvor høyt de kan gå mot vinden, hvor tidlig de må reve osv.

Under Årets Båt tester vi 20-25 båter, og SEILmagasinet publiserer tester av de beste båtene, samt tester av modeller vi mener er interessante for våre lesere.

De senere år har vi supplert testene med video.

PÅ JOBB: Helt grei arbeidsdag i Spania under test av Bente 28. Det ideelle er å få seilt båten under flest mulig værforhold.
PÅ JOBB: Helt grei arbeidsdag i Spania under test av Bente 28. Det ideelle er å få seilt båten under flest mulig værforhold.

Dette ser vi etter

Et hovedmål er å se om båten har de egenskapene som produsenten markedsfører. Vi vil teste om produsentene holder sine produktløfter. Vi ønsker også å beskrive båtens løsninger, samt å drøfte fordeler og ulemper med løsningene for å gi båtkjøpere best mulig grunnlag for sine valg.

Vi bruker god tid på dekk for å sjekke dekksutstyr, stueplass og ergometri. Valuta for pengene er selvfølgelig også viktig i totalvurderingen.

100 mils test

Opp gjennom tiden har vi også gjort noen 100 nautiske mils tester. Da tester vi en båt over flere dager, og får bo i båten. Dette er en testform som vi mener gir det beste inntrykket av seilbåten, men det er krevende å få tid til dette i praksis. Ofte det kan det også være utfordrende for leverandøren å stille en båt til disposisjon for en slik test, så vi tester gjerne private båter.

Sammenligningstester

Tidligere gjennomførte vi hver høst en sammenligningstest hvor vi samlet sammenlignbare båter. En slik test er svært krevende å gjennomføre, men var enklere for 15 år siden da importørene hadde bedre tilgang til båter. Disse testene utførte vi i samarbeid med svenske, danske og tyske kollegaer.

Sammenligningstestene er gjerne presentert med en felles artikkel, og en enkel artikkel for hver modell. Artiklene er linket sammen til ett rigg.

Test fra arkivet

SEILmagasinet har et testarkiv som strekkes seg tilbake helt til 70-tallet. Det meste har vi liggende lokalt på server som PDF-filer.

For å tilgjengeliggjøre tester vi har liggende, publiserer vi dem på ny på nett og gjør dem dermed tilgengelig for nye lesere. I mange tilfeller utvider vi testen med flere bilder, bilder vi ikke fikk plass til i bladet. Vi legger også på en kort tekst i innledningen, og ser på testen med dagens øyne. Vi har alt 150 slike tester fra før 2010 som snart er på plass i Testguiden. Testguiden har vi utviklet for å gi leserne våre et godt grunnlag til å vurdere båter ut ifra størrelse, båttype, pris og bruksområde. Denne oppdateres fortløpende med nye tester, og vi bygger også ut med eldre tester slik at Testguiden blir stadig mer omfattende.

ÅRETS BÅT: Vi er mange som vurder, og seiler båtene over flere dager. Det gir grundigere test.
ÅRETS BÅT: Vi er mange som vurder, og seiler båtene over flere dager. Det gir grundigere test.
ÅRETS BÅT: Hvert år tester SEILmagasinet over 20 båter sammen med 11 andre båtblader i Europa.
ÅRETS BÅT: Hvert år tester SEILmagasinet over 20 båter sammen med 11 andre båtblader i Europa.

Bruktbåttips

Siden 2019 har SEILmagasinet hatt en serie hvor vi tar frem aktuelle bruktbåter. Dette er båter vi mener er kurante kjøp, og båter som er aktuelle på bruktmarkedet. Vi tar frem gamle tester, og snakker med båteiere for å gi en god beskrivelse av båtens styrker og svakheter. Vi vurderer båten også opp mot dagens båter i samme segment. Vi har siden 2019 publisert en slik sak i hvert nummer, og båtene spenner seg fra 20 til 44 fot i størrelse.

Her finner du en samling aktuelle båter på bruktmarkedet.

På vannet med…

Båtprodusenter er glade i å invitere journalister til å prøveseile nye modeller, men slike tester er noe vi i SEILmagasinet som regel unngår. Det er gjerne mange journalister som skal seile båten over en begrenset tidsperiode, og det blir vanskelig å få gjort testen så grundig som vi ønsker. Med reising tar en slik test også uforholdsmessig mye tid. Slike overflatiske tester blir mer en produktpresentasjon, og ikke en skikkelig test. Vi merket slike tester gjerne med «Første inntrykk», eller «På vannet med», for å skille dette ut fra mer omfattende testing.

Du finner vår testguide her.