SEPTIK: Til sommeren kan det bli påbudt med septiksystem i båter på Østlandet. En del eldre båter installere septiktank. Se våre tips.
SEPTIK: Til sommeren kan det bli påbudt med septiksystem i båter på Østlandet. En del eldre båter installere septiktank. Se våre tips.

Slik rammer den nye «septik-loven» din båt

1. juli kan det bli ulovlig å tømme septiktanken i Oslofjorden. Den nye forskriften kan ramme deg og din båt?

Det er Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet som sammen har kommet frem til at forbud mot tømming av kloakk i fjorden er en god idé. Den er foreslått innført 1. juli, altså midt i feriesesongen, men det skal sies at det planlegges en viss innfasing og noen båter slipper kanskje unna.

Men uansett skal du ikke se bort fra lange dokøer ved de 42 tømmestasjonene som i dag finnes i hele Oslofjorden. NB: Flere virker ikke. Det må bygges flere tømmestasjoner, det mener de to direktoratene også, men noe krav til at kapasiteten skal være på plass før forskriften er vedtatt, sier utredningen ingenting om. De skriver at innenfor et tidsperspektiv på for eksempel tre år, «bør det imidlertid være rimelig å forvente at mottakstilbudet er utvidet og i samsvar med et økende leveringsbehov».

Rammer forskjellig

For fritidsbåter bygget fra og med 1. januar 2006 vil regelverket gjelde når forskriften trer i kraft, altså 1. juli i år om den blir vedtatt. Dette henger sammen med at nyere båter har alt det tekniske utstyret i orden og ikke vil trenge ombygginger for å kunne tilfredsstille regelverket.

For de fritidsbåtene som er satt på markedet fra og med 16. juni 1998 (CE-merket) og til 1. januar 2006, vil det muligens være nødvendig med ombygginger for å kunne benytte mottaksanlegg og dermed kunne oppfylle forskriften. Derfor er det foreslått en overgangsperiode på ett år.

Men «gamle» bobåter, her definert som båter som er eldre enn fra 16. juni 1998, og hvor det kan være store praktiske problemer med å bygge om septiksystemet, er formuleringene noe mer uklare. Her kan det være aktuelt med plombering av toalettet, at en stenger eller låser toalettet slik at det er fysisk umulig å bruke, men samtidig mer enn antydes det at det kan tømmes kloakk 300 meter fra land og øyer.

Båtfolket får regningen

Straks direktoratenes forslag til forskrift var kjent, var også politikere på ballen. Ordfører Mona Vauger (Ap) i ferieparadiset Hvaler sier klokkeklart til NRK at båtfolket også må betale for kloakk som vi andre gjør.

– Nye tømmestasjoner er ikke bare et offentlig ansvar, påpeker hun og ønsker et felles regelverk for Oslofjorden velkommen. I rapporten slås det fast at kommunene ikke kan finansiere etablering og drift av mottaksanlegg for avløpsvann fra fritidsbåter gjennom avfallsgebyret eller vann- og avløpsgebyret.

Ekspertene i de to direktoratene, som har skrevet den 50 siders utredningen, vet ikke i hvilken grad båtseptik påvirker miljøtilstanden i Oslofjorden:

– Båtseptik er en av flere forurensningskilder, og utgjør en liten del av den totale mengden av organisk materiale og næringssalter som blir tilført fjorden. Vi har dermed ikke grunnlag for å fastslå at et forbud mot septik fra fritidsbåter vil bedre miljøtilstanden i vesentlig grad.