Kloakkforbudet

Stille på septikpumpen

I dag ble forbudet mot båtkloakk i Oslofjorden innført, men det var ikke en båt å se da Morten Gjeruldsen viste hvordan man tømmer septiktanken i Vollen. Se video.

I hele Oslofjorden fra innerst ved Oslo til Krager i vest og Halden i øst, er det i dag 1. juli innført forbud mot å pumpe kloakk fra båter ut i fjorden. Forbudet omfatter alle båter, med mindre de er vernet av Riksantikvaren.

Vollen ligger sentralt i Indre Oslofjord, i Asker på vestsiden av fjorden, og er lett tilgjengelig for båter i hele den indre delen av fjorden. Likevel var det ingen båter å se på tømmestasjonen da Båtmagasinet i formiddag besøkte Vollen. Daglig leder Morten Gjeruldsen sier at det kan gå dager mellom hver gang noen tømmer kloakk ved anlegget i Vollen.

Her har Vollen Marina investert i et svært moderne tømmeanlegg hvor kloakken går inn i renseanleggene som husholdningene langs fjorden bruker. Ifølge Gjeruldsen renses kloakken for både nitrogen og fosfor, som er to av de komponentene som bidrar mest til overgjødsling og miljøproblemer i fjorden.

For å finansiere tømmeanlegget vil Gjeruldsen innføre en stykkpris for tømming, og betaling gjøres gjennom appen Marina Booking, som også brukes til å betale gjestehavnsplasser, strøm, dusj og sanitæranlegg i marinaen.

­– Båtfolket driter ikke i Oslofjorden. De tar ansvar for miljøet, og ønsker en ren og fin fjord. Noen sier at båtkloakk bare er musepiss i forhold til manglende rensing fra landbruket og urin fra husholdningene rundt hele fjorden, men alle monner drar, og vi vil bidra med vårt, sier Gjeruldsen til Båtmagasinet.