Grønt lys for skipstunnel

Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket grønt lys for å starte forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel.

– Vi skal nå igangsette prosessene med oppkjøp av eiendommene i området, få på plass en prosjektorganisasjon, utarbeide konkurransegrunnlag og igangsette anbudskonkurranse, forklarer Terje Andreassen i Kystverket, som er midlertidig prosjektleder for Stad skipstunnel.

Ifølge Kystverket er det satt av 75 millioner i oppstartsmidler i statsbudsjettet for 2021. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,8 milliarder kroner, med en byggetid på tre til fire år.

Kystverket opplyser at de har som målesetting å kunne kontrahere entreprenør i løpet av 2021, som da vil gi byggestart i 2022. Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel stå klar 2025/2026.