Nye Ulabrand Seilsenter
Nye Ulabrand Seilsenter

Stor oppslutning om innsamling til nytt seilsenter

Ved utgangen av januar hadde KNS samlet inn åtte millioner kroner i ekstrakontingent og gaver til realisering av nytt Ulabrand Seilsenter på Bygdøy.

Publisert

Årsmøte i KNS vedtok i fjor en ekstra kontingent på kr. 1000,- for året 2012 for alle medlemmer over 25 år.  Denne kontingenten går uavkortet til realiseringen av foreningens nye seilsenter på Bygdøy Sjøbad (Ulabrand).  Her driver foreningen sine barne- og ungdomsaktiviteter. - Det er svært gledelig å registrere at det store flertall av foreningens medlemmer har vist både forståelse og vilje til å støtte det kanskje viktigste prosjektet i KNS’ nyere historie, sier generalsekretær Jan-Erik Næss.

Status pr 31. januar er at det er kommet godt over tre millioner kroner gjennom ekstrakontingenten og fem i direkte pengestøtte utover dette.  Og hver dag øker disse summene.  Foreningens sponsorer er også med hele veien med fornyelse av langsiktige avtaler både fra Fokus Bank og Volvo.

Det betyr at man ligger godt an til fullfinansiering ved hjelp av gaver, kontingenter og offentlig støtte, og at prosjektet gjennom dette realiseres. 

KNS medlemmene vil ved utgangen av 2013 være eiere av landets flotteste seilsenter.

KNS vil sende inn rammesøknaden til Plan og Bygningsetaten i Oslo i løpet av en drøy måned.

For oppdaterte opplysninger sjekk foreningnens hjemmesider