Tollvesenet oppklarer
Tollvesenet oppklarer

Tollvesenet oppklarer

På mandag skrev vi om at tollvesenets regler forvirrer. De har sendt oss brev som forklarer reglene.

Publisert

Det er nå ingen tvil om at utlendingene er velkommne til å legge igjen båtene i vinteropplag. Det som har skapt usikkerhet og forvirring er at det på hjemmesiden til Toll- og avgiftsdirektoratet kunne se ut som de gamle bestemmelsene fortsatt sto ved makt. De gamle reglene, om at man bare kan være borte fra båten i seks uker om man skal unngå moms og hk-avgift, gjelder fortsatt om man ikke har søkt om og fått tillatelse til å etterlate båten et helt år.

– Jeg viser til artikkel på nettsidene til www.seilas.no i går, 6. februar 2012, og oversender til informasjon vårt svar på en henvendelse fra representanter for The Cruising Association, som har vært vennlige å henstille til tollvesenet å oppklare eventuelle misforståelser vedrørende regelverket og seksukersfristen som det vises til på våre nettsider. Som du vil se har vi har avklart regelverket og presisert at 6 ukersfristen fortsatt gjelder parallelt med de nye reglene, skriver Louise Holtoug Amundsen på e-post til Seilas, for å klargjøre budskapet.

Du finner saken vi publiserte mandag 8. januar her.