Tollvesenet skremmer fortsatt utlendingene
Tollvesenet skremmer fortsatt utlendingene

Tollvesenet skremmer fortsatt utlendingene

De upopulære bestemmelsene om at utlendinger som legger igjen båten sin i vinteropplag i Norge må betale mva og hk-avgift dersom de forlater båten i mer enn seks uker ble som kjent fjernet i fjor. Men fortsatt påstår Tollvesenet at de gamle reglene gjelder!

Publisert

Nyheten om at Norge endelig hadde åpnet for at utlendinger kan etterlate sin båt i Norge uten å bli straffet med moms og HK-avgift, ble godt mottatt av langturseilere verden over. Mange valgte også å seile til Norge sist sommer og har nå båtene i vinteropplag i norske havner. Men utlendinger som har planer om å besøke Norge i sommer er skremt av opplysningene de finner på Tollvesenets hjemmesider. Der gjelder nemlig de gamle bestemmelsene fortsatt!

Hans Jakob Valderhaug er Oslo-kontakt for The Cruising Association og The Norwegian Cruising Guide. Han har vært sterkt engasjert i arbeidet med å få endret de norske tollbestemmelsene. Nylig har han fått flere henvendelser i anledning informasjon på Tollvesenets nettsider der det fremgår at utlandske turseilere fortsatt må regne med å betale både moms og HK-avgift dersom båten legges opp I Norge og forlates av eieren I mer enn seks uker.

Valderhaug har derfor skrevet til Tollvesenet og gjort oppmerksom på dette. I brevet står det blant annet: – Informasjonen på Tollvesentes nettsider skal være oppdatert 13/1 i år. Under tittelen Midlertidig opphold i Norge anføres at "Båten må utføres når du forlater landet. Den kan likevel etterlates i inntil seks uker i løpet av en periode på 12 måneder". Denne informasjonen reflekterer regelverket før oktober 2011 og er mangelfull.

På annet sted på deres nettsider finnes imidlertid korrekt informasjon:

Valderhaug legger også ved pressemeldingen Tollvesenet sendte ut i fjor i da det nye regelverket trådte i kraft.

Forhåpentlig blir nettsiden korrigert før Norge igjen blir gjort til latter i de utenlandske båtbladene.