Dufour-sak i retten i morgen

Utfallet kan få prinsippiell betydning

Utfallet kan få prinsippiell betydning

I morgen åpnes en rettsak mellom en Dufour-eier og Dufour-verftet i Asker & Bærum tingrett. Sakens utfall kan få prinsipiell betydning.

Publisert Sist oppdatert

Saken dreier seg om en Dufour 385 som fikk strukturelle skader på en seilas over Nordsjøen. Båtens innvendige avstivninger sviktet, skroget ble mykt og riggen slakket seg. Båtens skipper og eier, Torbjørn Alver Jørgensen, vurderte situasjonen som kritisk og at båten, om de fortsatte å seile, ville kunne komme til å havarere.

MANGELFULL AVSTIVNING. Etter det SEILmagasinet vet dreier det seg om at innerlineren i båten er beregnet som avstivning av skroget, men at heften mellom innerlineren og skroget ikke har vært tilfredsstillende. Den skal ikke ha vært plastret fast til skroget, men «limt» til skroget ved hjelp av en fyllmasse mellom innerlineren og skroget.

Jørgensen ønsker kjøpet hevet og pengene tilbake. Verftet har innrømmet at hans Dufour 385 var en «mandagsbåt» og har tilbudt ham en helt ny båt av samme størrelse, noe Jørgensen har avslått. Ifølge salgsdirektør Paul Wuyts ved Dufour-verftet ønsket han opprinnelig en Dufour 425 som erstatning for tapte inntekter på båten.

ENKELTSTÅENDE FEIL? Et spørsmål i saken som kan komme opp, er om «havariet» skjedde som en følge av en enkeltstående feil, eller om manglende styrkeoppbygning er en systematisk feil ved båttypen.  Det er bygd ca. 600 eksemplarer av Dufour 385.

Paul Wuyts avviser at det er en systematisk feil.

– Ingen andre eksemplarer av båttypen har vi registrert slike feil ved, og disse båtene har seilt i alle slags farvann og i all slags vær, sier han.

KATEGORI A. Dufour 385 er bygd til CE kategori A, hvilket betyr at båten skal være egnet for å tåle alle slags farvann og det man kan forvente av vær. Verftet har i den forbindelse avgitt en såkalt «samsvarserklæring» – noe alle båtbyggere må avgi – som sier at båten er bygd – i dette tilfellet – for å kunne oppfylle kategori A, noe Jørgensen mener båten ikke kan ha vært, all den stund skroget sviktet midt ute på Nordsjøen.

De fleste båter av noen størrelse som selges, er bygd etter CE kategori A. Det betyr med andre ord at de i praksis skal tåle all slags vær. Spørsmålet er imidlertid om alle båtene virkelig gjør det og om båtverftene mest av alt utstyrer båtene med CE A-skilt som del av et «must» i markedsføringen – fordi alle andre gjør det…

Er det tilfellet, fungerer neppe EUs kategori-system etter hensikten. Domsavgjørelsen i Asker og Bærums tingrett vil i så fall kunne komme til å få betydning for hvorledes båter i fremtiden kategoriseres. Skulle det kunne påvises at det er en systematisk byggefeil ved Dufour 385 og at ingen eksemplarer av båttypen tilfredsstiller samsvarserklæringen som er avgitt, er selvfølgelig det en svært alvorlig sak for det franske Dufour-verftet, men det er samtidig et kraftig varsko til alle andre verft som kan ha tatt for lett på hva det vil si å bygge en båt til CE-kategori A.

– I løpet av det halvannet året jeg har holdt på med denne saken, er jeg blitt kontaktet av mange båteiere – ikke bare Dufour-eiere – som kan fortelle om betydelige svakheter ved båtene sine. De tør imidlertid ikke stå frem i frykt for at annenhåndsverdien på båten kan reduseres, sier Torbjørn Alver Jørgensen til SEILmagasinet.

Paul Wuyts ved det franske Dufour-verftet mener at man også må ta i betraktning hvordan båtene håndteres når man vurderer hva båtene skal tåle.

VILLE VÆRT FORUTEN. – Vi skulle selvfølgelig gjerne vært denne saken foruten, sier Per-Øyvind Iversen i Blue Peter AS som nå importerer Dufour-båtene.  Da de overtok importen av de franske Dufour-båtene etter D-Yachts AS for noen år siden, erfarte de at det var flere misfornøyde kunder. Sammen med verftet tok de derfor initiativet til en systematisk gjennomgang av nærmere 100 båter for å rydde opp i feil og forsikre seg om at alle båtene var i orden.

– Det er litt synd at dette er blitt oppfattet som om det har vært 100 misfornøyde Dufour-kunder. Det har det slett ikke vært. Det var et titalls kunder som hadde grunn til misnøye, resten satte stor pris på initiativet vårt, sier Iversen.

FORLIK. For noen uker siden skulle en tilsvarende sak oppe i den samme rettssalen, men før partene kom så langt ble de forlikte. Denne gangen skal saken behandles av rettsapparatet og det er satt av tre dager til saken.

Du finner mer om Dufour 385 i SEILbåtkatalogen. Modellen er nå gått ut av produksjon.