KONFLIKT: Høyhastighetskurs fra Vollen har skapt utfordringer for Asker Seilforenings formann Calle Andersen.

Konflikt om vannspeilet i Asker

Høyhastighetskurs fra Vollen har skapt utfordringer for onsdagsregattaene i Asker.

Publisert Sist oppdatert

– Som flere har fått merke på onsdagsregattaer har vi kommet i konflikt med med høyhastighetstrening av motorbåter. I tillegg til å legge ut en bane der vi vanligvis har vår seiling, og som er regulert fra Asker kommune til dette, har de også hevdet å være dekket under paragraf 44 i sjøveisreglene, altså at de er nyttetrafikk og at alle lystbåter dermed må vike, skriver Petter M. Mowinckel på Facebook-siden Storbåtseiling i Asker Seilforening.

–Asker Seilforening har en mangeårig historie, hvor foreningen har vært et senter for seiling med tilhørende regatta arrangementer, opplæring og trening. Vi er på fjorden nesten hver dag i uken, med forskjellige arrangementer, også med nybegynnere. For oss er det naturligvis viktig at vi ivaretar sikkerheten til våre seilere, skriver Calle Andersen, formann i Asker Seilforening til SEILmagasinet.

Sniddet i høy fart

Andersen opplevde selv en mindre hyggelig episode i Pinsen hvor han og en annen seilbåt seilte inn i området hvor høyhastighetstrening foregår. Ettersom bøyene de benytter er små er det ikke så lett å få øye på avstand.

–Vi opplever at en motorbåt kommer i høy hastighet og passerer like foran baugen på vår seilbåt. Seilbåten litt lenger bak blir praiet og får beskjed om å holde unna ettersom de er å betrakte som «nyttefartøy». Båten HøyhastighetsbevisNorge benytter er en fritids-speedbåt. Hvordan i all verden skal man oppleve dem som nyttefartøy? Med dette opplevelsen valgte vi å ta affære da begge seilene båter opplevde dette som en ubehagelig opplevelse og stor grad av arroganse fra de utøvende. Bør ikke hensyn og varsomhet være endel av opplæringen, spør formanen seg.

Åpen for dialog

–Jeg opplever ikke dette som en større konflikt. Jeg opplever det mer som at det er en mindre gruppe som ikke ønsker vår tilstedeværelse i vannspeilet her i Asker. Samtidig har vi fått flere henvendelser fra medlemmer av den samme foreningen som ønsker oss velkommen til området. Vi har også medlemmer der som har tatt høyhastighetskurs for motorbåt og vannscooter hos oss, så sakens kjerne/ uenighet er nok delt innad. Vi ønsker uansett å samarbeide, uttaler Ulrik K Nygård, leder for HøyhastighetsbevisNorge.no. De sier at de har etterfulgt ønsker fra foreningen, og satt ut bøyer for å tydeliggjøre hvor høyhastighetskurset gjør sine øvelser.

– Jeg derimot har registrert er at Asker Seilforening har klaget oss inn til diverse etater på det grunnlaget at vi er til stede i området her i Asker. Jeg mener det er feil sted å løse enkle konflikter. Nå er det uansett slik at fra 1. juni ble det påbudt med høyhastighetsbevis for alle som fører fritidsfartøy og vannscootere fra 50 knop og opp. Slik høyhastighetstrening må man også gi plass til her i Asker. Vi må dele på plassen i fjorden, mener Nygård.

HYGGE: Regattaseiling i Asker har stort sett vært til glede for alle.
TETT: Området rundt Vollen er blitt benyttet til trening og regatta så lenge Asker Seilforening har levd.

Regulert for seiling

– Høyhastighetsbanen er lagt i et område Asker Seilforening mener å vite er regulert som «Idrettsanlegg for seiling». Derfor finner vi det spesielt merkelig at banen ligger akkurat der, og vi har forespurt Asker kommune i hvilken grad de har vært inkludert i noen godkjenning eller mottatt en dispensasjonssøknad, sier formannen.

– Høyhastighetsbevis viser til sin godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet, de har lagt ut en bane de hevder er en «godkjent» bane som de vil trene på, og de hevder også de er «at vi er registrert som et nyttefartøy og at seilbåter alltid har vikeplikt for oss».

For å kunne gå i dialog med HøyhastighetsbevisNorge er det viktig å ta rede på to særdeles viktige premisser, det ene om det er en godkjent bane, og det andre om det er et nyttefartøy, legger Andersen til.

Gi økt kunnskap

– Jeg ville i grunn trodd at dette kurset var noe som også en seilforening ville satt pris på. Vi lærer folk å føre fartøyene sine trygt i høy hastighet. Seilasplanlegging og det å ta hensyn til andre på sjøen er en stor del av det å føre båt, vi møter til stadighet andre motor- og seilbåter når vi har kurs. Fokuset vårt på å heve blikket, få oversikt, planlegge og ta hensyn til andre båter er vesentlig og mye av bakgrunnen for dette fokuset er for å få forståelse for seilbåtenes begrensede evne til manøvrering. Altså et tryggere båtliv for alle, som vi også har presisert ovenfor Asker Seilforening, sier kurslederen.

Kurslederen ønsker dialogen med seilforeningen velkommen og håper de kan komme frem til en løsning i fellesskap hvor det er plass til alle.

Hva er et nyttefartøy?

Ulrik K Nygård, leder for HøyhastighetsbevisNorge.no hadde grunn til å tro at han førte et nyttefartøy, men er nå opplyst og innforstått meg med at de ikke har det.

– Jeg har nå i etterkant snakket med Sjøfartsdirektoratet og skipsregisterenheten i Bergen. De har begge forskjellig forklaring hva som er et nyttefartøy, sier Nygård. I følge Sjøfartsdirektoratet er de ikke nyttetrafikk, men det har uansett ikke hatt noe å si, mener kurslederen. 

– Om de fortsatt henger fast ved det med nyttefartøy som allerede er avsluttet sak, så er det vel kun det som de mener har vært feil her? Da er jo den saken løst, mener Nygård.

ASKER KOMMUNE: Asker kommune sine reguleringsplaner viser et avsatt område til seilsport merket med sirkler.

Særnorsk paragraf 

Også Asker Seilforening er usikker på hva nyttetrafikk er, og har kontakter Sjøfartsdirektoratet. 

– Vi forespurt Sjøfartsdirektoratet om den særnorske paragraf 44: Regel 44. Ansvar mellom fartøy, om dette med nyttetrafikk, sier Andersen. Regelen sier: «Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde».

Presisering fra Sjøfartsdirektoratet lyser følgende: 

Førere av mindre fartøy i nyttetrafikk må være ekstra oppmerksomme. Når det er mørkt eller nedsatt sikt er det umulig å skille mellom mindre fartøy i nyttetrafikk og lystfartøy med samme lanterneføring eller samme lydsignal.

Selv i dagslys og med god sikt kan det være vanskelig å identifisere mindre fartøy i nyttetrafikk på lang avstand. Merking med tekst som «Skyssbåt», «Taxi», firmanavn og lignende vil ofte være vanskelig å se og oppfatte tidlig. En del fartøy som brukes i nyttetrafikk er masseproduserte fartøytyper som også er vanlige som fritidsfartøy. Mindre fartøy i nyttetrafikk kan derfor lett forveksles med lystfartøy.

Dette kan føre til at førere av lystfartøy og åpne båter ikke holder av veien som påkrevd etter regel 44. Førere av mindre fartøy som brukes i nyttetrafikk må være ekstra oppmerksomme på dette, og ta nødvendige forholdsregler for å unngå sammenstøt. Vi viser til Sjøveisreglene regel 17.

– Høyhastighetstrening var nok ikke i tankene da denne paragrafen ble skrevet, og det er viktig å fastslå om dette i så fall er «nyttetrafikk» . Om så var, burde ikke da også de følgebåtene Asker Seilforening bruker i opplæring og trening (som også er betalt kursing) også kunne godkjennes som nyttetrafikk? Og vi lurer jo også litt på hvordan resten av sjøfarerne skal kunne vite det? Hvordan er dette opplyst?

– Asker Seilforenings innstilling til HøyhastighetsbevisNorge er at de gjerne må drive sin virksomhet, men at denne legges utenfor det som tradisjonelt er vårt seilingsområde, sier Asker seilforenings formann.