Hva lederne mener: Asker Seilforening

PARKERING: Det er et tilbakevennende problem på Blakstadtangen at plassen i for stor grad blir benyttet til parkering.
PARKERING: Det er et tilbakevennende problem på Blakstadtangen at plassen i for stor grad blir benyttet til parkering.

En fantastisk medlemsmasse

Asker Seilforening har i år påtatt seg mange store arrangementer, og vi er stolte og takknemlige for at vi har en så fantastisk medlemsmasse som stiller opp og gjør dette mulig.

Publisert Sist oppdatert

Vi arrangerer hvert år en «Takk for hjelpen»-fest der alle som har bidratt, blir invitert. De siste årene er festen blitt arrangert etter jul, men i år vil den bli arrangert før jul for at ikke avstanden mellom arrangementene og takken blir altfor stor. Invitasjon kommer.

Styret i Asker Seilforening har jobbet med hvordan vi kan bli mer produktive og effektive i arbeidet til beste for våre medlemmer.

Styret vil fremover arbeide mer strategisk, mens vi overlater til en sterk komitéstruktur å drive klubben fremover til daglig. Komiteene får en helt sentral plass i klubbens interne liv fremover og vil ledes av et styremedlem som har direkte kanaler inn i foreningens styre og dermed kan sikre raske og helhetlige beslutninger. Vi presenterte en skisse av komitéstrukturen på forrige årsmøte, og vi har prøvd å jobbe etter denne modellen i 2016. I flere av komiteene har vi fått til en god arbeidsfordeling mellom komité og styret. Dette har gitt mer konstruktive og fokuserte prosesser.

Komiteene har plass til alle som har lyst å bidra. Vi trenger klassekapteiner som bindeledd mellom seilere, foreldre, trenere og klubben, vi trenger kioskansvarlige som passer på at utstyr, vaktlister med mer er på plass, vi trenger noen til å passe på at følgebåtene får det stellet de skal, og vi har behov for hjelp til å koordinere søknadsprosesser i forbindelse med oppgradering på Tangen.

Vi har i dag gode hjelpere overalt, men det er plass til flere og oppgavene er så forskjellige at det er plass til absolutt alle som har lyst til å bidra. Jeg kan love at dere blir involvert i et stimulerende miljø, og at det blir morsommere å være på Blakstadtangen. Har du lyst til å bidra så send meg gjerne en mail på [email protected].

I forrige leder informerte jeg kort om arbeidet i anleggskomiteen fordi det pågår mye og det jobbes veldig godt med å vedlikeholde og forbedre vårt flotte anlegg.

Ny følgebåtbrygge vil være på plass før neste sesong, og begge klubbhusene får sårt tiltrengt vedlikehold.

Vi har i flere år oppfordret alle til å begrense bilbruken og kun bruke Tangen til av- og pålessing. Vi har dessverre sett at slike oppfordringer ikke har gitt ønsket resultat, og det er stadig parkerte biler i området som er tiltenkt seilaktivitet. Vi vil derfor sette ut fysiske skiller som separerer området som er ment for av- og pålessing fra området for seilaktivitet.

Det er fint å seile utover høsten, og jeg regner med at seilaktiviteten vil pågå så lenge det er isfritt. Det blir som vanlig opplag av storbåter på Tangen i vinter, men det blir organisert slik at det ikke skal være til hinder for jolle- og brettseiling.