BADEBØYE: Det blir nå fartsbegrensninger ved passering av badebøyer.
BADEBØYE: Det blir nå fartsbegrensninger ved passering av badebøyer.

Nye regler om fartsgrenser på sjøen

Nå blir det ikke lov å kjøre i mer enn fem knop inntil 50 meter fra folk som bader eller badebøyer.

Publisert Sist oppdatert

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021. Det vil blant annet være maksimalt fem knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer. Det er fortsatt kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy.

Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. I tillegg er det regler ved badeplasser. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn fem knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra bademerkebøyer. Det er også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser.

Dette er i hovedsak videreføring av gjeldende regler. En ny straffebestemmelse klargjør at fartsovertredelser kan sanksjoneres med forenklet forelegg.

Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, som er en app utviklet av Kystverket, og som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Appen gir et varsel når båten går raskere enn fartsgrensen på stedet.

Lokalt

Et forslag om å innføre en generell fartsgrense for fritidsfartøy var på høring høsten 2020. Regjeringen mener at det er viktig at slike fartsgrenser fastsettes på bakgrunn av lokal kunnskap og ut fra lokale behov. Regjeringen har derfor besluttet at det er kommunene som skal bestemme fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.