Ny nasjonal fartsgrense for fritidsbåter

VARSKU: Forslaget om fem knops fartsgrense langs hele kysten kan få dramatiske følger for seilsporten, hevder NSF

Roper varsku om fem knops grense

Norges Seilforbund mener regjeringens forslag om fem knops fartsgrense innen hundre meter fra land kan få uheldige virkninger for seilsporten.

Publisert Sist oppdatert

–Vi tillater oss å rope et kraftig varsku! Det vil gå ut over mulighetene for å utøve seiling generelt og i særdeleshet gå ut over mulighetene for å bedrive seilopplæring for barn og ungdom på en trygg måte, heter det i Norges Seilforbunds høringsuttalelse til dette forslaget, som hadde høringsfrist 25. november.

– Foreslåtte regulering vil de facto avskjære seilere fra bruk av store deler av den indre skjærgården, inklusive etablerte områder for trening og regatta for både barn, ungdom og voksne. Vi klarer i tillegg på ingen måte å se for oss hvordan en seilbåt, seilbrett eller kite på lovlig måte skal kunne bevege seg ut i «lovlig» farvann selv i moderat vind, skriver seilforbundet i sin bemerkning.

I forslaget som Samferdselsdepartementet og Kystverket er kommet med, sies det at kommunene kan avsette spesielle områder til slikt bruk, men det mener NSF vil bety en helt uforholdsmessig og betydelig inngripen. Det vil være en merbelastning på det frivillige arbeidet som i praksis vil være lite gjennomførbart.

NSF påpeker også at en grense på hundre meter, som i forslaget er konkretisert ved at avstand til land omfatter alle øyer, holmer og skjær som til enhver tid er synlige i overflaten, vil bety at store områder og lange strekk i skjærgården vil bli omfattet av fem knops-grensen. Det betyr at seilende fartøy som ikke kan regulere farten, ikke vil kunne seile i disse områdene.

Norges Seilforbund får støtte i sitt syn fra Naturvernforbundet, Den norske Turistforening, Oslofjordens Friluftsråd, Norsk Friluftsliv med flere, heter det i en pressemelding fra forbundet.