VRAK: Forlatte båter er blitt ett problem langs kysten.
VRAK: Forlatte båter er blitt ett problem langs kysten.

Politiet auksjonerer bort båtene

Tilsynelatende eierløse båter er blitt et problem. I Tvedestrand tok nylig politiet affære og fjernet to båter, melder Tvedestrandsposten.

Publisert

I følge avisen har Tvedestrand kommune i lengre tid forsøkt å rydde opp blant slitne båter i indre havn i sørlandsbyen. Kommunen har imidlertid ikke klart å finne eierne av en Solux og en Kragerø 24. Politiet har derfor definert båtene som hittegods og vil frakte dem bort for salg på auksjon, bekrefter Morten Tobiassen i politiet til Tvedestrandsposten.

Til avisen sier Tobiassen at båtene vil bli solgt på politiauksjon i regi av namsmannen.

Båter som blir fortøyd til brygger og forlatt er tilsynelatende et økende problem, og flere lokalaviser har de senere årene meldt om at eierløse båter har blitt fjernet. Senest 21. april meldte Porsgrunns Dagblad (PD) om en seilbåt og en motorbåt som ligger på land og forsøpler på Herre i Bamble kommune.

Porsgrunns Dagblad skriver at hensatte båter er et problem for kystkommuner i hele landet, og at Politi- og justisdepartementet allerede i 1998 uttalte seg om det rettslige grunnlaget som kommunene kan nytte for å få fjernet småbåter som ligger på offentlige friluftsområder uten tillatelse. Ifølge PD slår departementet fast at grunneier kan fjerne båten, for så å kreve erstatning for eventuelle utgifter av eieren, og viser til følgende uttalelse: Hvis båter uberettiget er lagt i opplag på privat grunn, kan etter forholdene fjerning av båter ved selvtekt fra grunneiers eller den bruksberettigedes side