Geodatastyrelsen har nylig åpnet opp for Sonar logging i Danske farvann for lystbåtbrukere. Dette betyr at det i områdene Bornholm til Skagerrak og Kattegat til Færøyene nå er tillat å logge dybder og sende disse til ...

Bedre dybdedata i Danmark

Navionics har et system hvor brukerne samler inn dybdedata, men sonar logging har vært forbudt i Skandinavia. Nå får Navionics tillatelse i Danmark.

Hovedbilde: Batymetriske kart for deler av Tyrifjorden.

Offisielle Kartverk har handelsflåten som sin primære målgruppe. Dybdedata i trang skjærgård er viktig for fritidsflåten, men ofte mangelfull på våre kart.

Her hjemme blir vi ofte lokalkjent med bunnforholdene, og de forblir slik de er. I Danmark derimot er bunnforholdene i stadig bevehelse etter strøm og værforhold.

Med Navionics SonarChartsTM kan man utvikle batymetriske kart. Kart med langt høyere detaljgrad av bunnforholdene.

Bruker ekkolodd

Navionics’ system gjør at dybdedata fra båtens ekkolodd blir lagret på plotteren. I SonarChartsTM integrerer Navionics kundene sine egne Sonar Logs, enten fra deres plottere eller mobile enheter, med eksisterende data for å sikre seg at kartene kontinuerlig oppdateres med endringer for havbunnen, innsjøer og elver. Navionics justerer dybdeinfo i forhold til vannstanden og tidligere kartdata.

Systemet ble brukt med stor suksess i USA hvor store deler av den indre leden på Østkysten ble forandret etter en storm. Kartmyndighetene var ikke villige til å måle opp leden på nytt, men ved hjelp av dugnadsarbeid fra båtfolk ble farvannet målt opp, og delt.

LES: Båtbrukere gjør kysten farbar.

Forsvarshemmelighet

I Skandinavia har det vært forbudt for private å måle opp kartdata og dele dette. Reglen har nok røtter i den kalde krigen. Men det er lov å måle opp innsjøen, og mange av de mest populære fiskevannene finnes det allerede batymetriske kart.

– Selv om Danmark har nå åpnet opp for SonarLogs vil det fortsatt være begrensinger igjen i noen få land i Europa. I Norge og Sverige er det ikke tillatt med SonarLogs langs kysten, mens i Finland er det restriksjoner både for sjøer og kyst, skriver Navionics i sin pressemelding. De oppfordrer også brukere å ta kontakt med forsvarsdepartementet.

Sjekk selv

Navionics har lagt ut sine kart på sin nettside. Her kan du sjekke dataene selv. Tyrifjorden er en av innsjøene det er laget batymetriske kart. For å få det må du trykke på ekkoloddsymbolet.

SonarChartsTM er inkludert i følgende kartprodukter: Navionics+, Platinum+ og HotMaps Platinum. Har du Gold eller HotMaps Premium, kan du oppdatere via Navionics Updates. For Mobile enheter og PC kan du få SonarCharts med Navionics Boating app som du finnes på Apple, Android og Windows stores.