BERGENS SEILFORENING:

Kjell-Ove Bruås – den daglige lederen

Omorganiseringer i Bergens Seilforening i løpet av 2016 har medført at tidligere driftssjef, Kjell-Ove Bruås nå er foreningens daglige leder.

Publisert Sist oppdatert

Ved å sette ut regnskapsfunksjonen og legge om administrative rutiner, fant styret i Bergens Seilforening det formålstjenlig å endre stillingsinstruksen til foreningens mangeårige driftssjef, Kjell-Ove Bruås.

Nå er han foreningens daglige leder.

– Det betyr at all rapportering nå går til daglig leder, og styret behandler de sakene som daglig leder bringer til styret, står det å lese i foreningens årsberetning.

Modellen ble innført våren 2016, og erfaringene er gode. Den har lettet styrets arbeid.

– Arbeidet er effektivt og beslutningsveiene korte. Vi har fortsatt høyt engasjement i våre utvalg. Disse rapporterer nå til daglig leder. Styret involveres i de saker hvor det er nødvendig og riktig. Dette gjør styrearbeidet annerledes med mer fokus på strategier og planer og mindre på driftsmessige spørsmål, heter det i årsberetningen, som ble fremlagt da foreningen hadde årsmøte 15. mars.