STOR SPREDNING: Kart fra forskergruppen som viser interaksjonene i august mellom båt og spekkhogger

Mange spekkhoggerangrep og et stort spørsmål

I august var det mange spekkhoggerangrep spredt over store områder, fra Gibraltar i sør til nord for Biscaya. Forskerne vet derimot ikke hvor spekkhoggerne kommer til å oppholde seg denne vinteren.

Publisert Sist oppdatert

Forskergruppen GT Orca Atlantica samler inn data om interaksjon mellom båter og spekkhoggere. For å bli definert som “interaksjon” må det ha vært kontakt mellom båt og spekkhogger. August viste 27 interaksjoner, noe som er svært mye. Interaksjonene var også spredt over et stort område.

En liten gruppe spekkhoggere som angriper

Det er bare den iberiske underpopulasjonen av spekkhoggere som angriper seilbåter. Denne gruppen består av ca 60 individer. De tilhører en av de atlantiske populasjonene og regnes som en annen populasjon enn spekkhoggerne fra Gibraltarstredet og Cadizbukta. Deres nærmeste slektninger vil være individer sporadisk observert på Kanariøyene. De iberiske spekkhoggerne er genetisk isolert fra spekkhoggere som oppholder seg i norske og islandske farvann. De iberiske spekkhoggerne anses å være sårbare og er oppført i Spania som truet art.

Forskerne vet ikke hvor spekkhoggerne tilbringer vinteren.

GT Orca Atlantica

Skader på halvparten av båtene

Det er flest enskrogbåter under 15 meter med spaderor som har blitt angrepet. Rundt halvparten av båtene blir påført skade, vanligvis på roret. Forskerne mener at spekkhoggerne ikke forveksler roret med noe annet, men at de vet godt hvordan roret beveger seg og hvilken effekt det har å støte i roret. Forskerne anbefaler å stoppe farten, skru av motoren og slippe roret. Spekkhoggerne mister da raskere interessen for båten. Forskerne bruker ikke begrepet “angrep” siden spekkhoggerne ikke har vist aggressiv adferd når de har oppsøkt båter. Dette selv om spekkhoggerne har dyttet i skrog og ødelagt ror.

Hva skjer i vinter?

Når mesteparten av den store tunfisken forlater Middelhavet beveger spekkhoggerne seg nordover langs kysten av Portugal. Angrepene i august viser dette bevegelsesmønsteret. Forskerne vet dog ikke hvor spekkhoggerne tilbringer vinteren. Forskerne vet at de ikke tilbringer vinteren i Norge, Island eller Skottland. Dette basert på fotoidentifikasjonsdatabaser og genetisk bevis.

I motsetning til august har september startet svært rolig. I en lengre periode fra 02 september var det ingen angrep. Men, 15 september, ble igjen stillheten brutt med to angrep utenfor nordkysten av Portugal. Deretter har det vært flere angrep.