Spekkhogger som ødelagte ror på fransk seilbåt i juli

Flest angrep på enkeltskrog med spaderor

Forskerne har analysert dataene angående interaksjon mellom båt og spekkhoggere. Her er hva de fant.

Publisert Sist oppdatert

Forskergruppen Atlantic Orca Working Group (GTOA) har sortert data basert på totalt 348 innrapporterte hendelser for årene 2020 og 2021. Totalt var 239 av disse hendelsene med interaksjon mellom spekkhoggere og båt. Det vil si at spekkhoggerne enten angrep ror eller skrog. Forskerne bruker ikke begrepet “angrep” siden de ikke vet årsaken til at spekkhoggerne dytter/biter i roret og/eller dytter i skroget. Forskerne bruker derfor begrepet “interaksjon”, og det er også brukt videre her i artikkelen.

Både enkeltskrog og flerskrog involvert

De fleste interaksjonene var med enkeltskrog, totalt 72 prosent. Katamaraner 14 prosent og motorbåter 6 prosent. Resterende 8 prosent var RIBer eller fiskebåter. Det er vanskelig å konkludere at den ene båttypen er mer utsatt enn annen, siden det ikke er kjent fordelingen mellom de ulike båttypene.

Spaderor mest utsatt

Tilsvarende oppgir forskergruppen en fordeling mellom ulike typer ror som er angrepet. Spaderor er mest utsatt, men er også mest vanlig på de mest solgte båttypene. Denne typen ror er også den mest sårbare ved at den kun er hengslet i toppen, og lagd av to plater fylt vanligvis med plastmateriale. For skader på spaderor var fordelingen, 22-46-16 prosent, hvor 22 prosent var mindre skader til 16 prosent med alvorlige skader. Sistnevnte gruppe måtte som oftest taues i land. Alvorlige skader var for eksempel knekte ror eller ødelagte styremekanismer.

Skrogfarge utgjør ingen forskjell

Gjennomsnittlig størrelse på fartøyene var 12 meter og de beveget seg i 5,7 knop. Både båter som gikk for motor og seil var utsatt. I seilermiljøet har det vært mye spørsmål om fargen på skrog og bunnstoff utgjør noen forskjell. Forskerne klarte ikke å se noe mønster, og alle skrogfarger og bunnstoff hadde blitt utsatt for interaksjon. Ved Algarve-kysten frakter RIBer turister for å se hval. I de tilfellene disse ble oppsøkt av spekkhoggere ble pontongene på RIBene utsatt for interaksjon.

Kan være store mørketall

Forskergruppen er usikker på hvor store mørketall det er i forhold til interaksjon. De antar at antallet seilfartøy som har blitt utsatt for interaksjon har en rimelig høy nøyaktighet, men at antallet rene observasjoner kan ha store mørketall. I de tilfellene hvor det rapportert om interaksjon mellom skip og spekkhoggere, hadde 40 prosent ingen konsekvens for skipet. Dette er med å styrke teoriene om at spekkhoggerne ikke nødvendigvis angriper, men mer ser det som en lek.

Dytter båten fremover

En type interaksjon var at spekkhoggerne akselererte hastigheten på båten ved å dytte den fram. Dyttingen skjedde både med båter som lå i ro og båter som var under fart. I de fleste tilfellene medførte dette ikke skade på båten, men i enkelte tilfeller ble selve roret brukt til å dytte fartøyet framover. Dette kan skade bøye selve rorakslingen.

Forskerne anbefaler at båten stoppes når spekkhoggere kommer inntil båten. De kan vise til at dette reduserer sannsynligheten for alvorlig skade på båten, men forskjellen er ikke veldig stor så videre data er nødvendig for å kunne bekrefte dette.

Se et eksempel på interaksjon i videoen under:

Video som viser interaksjon mellom seilbåt og spekkhoggere ved Gibraltar denne sommeren.

Les mer detaljert om interaksjonene i denne engelske artikkelen på GTOA sin hjemmeside:

https://www.orcaiberica.org/characteristics-of-the-interacting-ships