GTOA

Dette bildet mener forskerne viser om spekkhoggerne er aggressive

Et bilde viser halen av den delfin sammen med spekkhoggere. Bildet er tatt fra en seilbåt, og bildet er med å styrke forskernes teorier angående angående spekkhoggerens oppførsel.

Publisert Sist oppdatert

I over to år har spekkhoggere utenfor den Iberiske halvøy angrepet seilbåter. Svært mange av angrepene har skjedd i områdene rundt Gibraltar, men også lenger nord langs kysten av Spania, Portgual og Frankrike har det vært angrep. Angrepene har skjedd ved at spekkhoggere i grupper har fulgt etter seilbåter og dyttet voldsomt i ror og skrog. De har også bitt av ror noe som har medført at båter har blitt uten styring. Flere fartøy har måtte berges til land. Det har også vært et tilfelle at seilbåt har fått så omfattende skader at den har sunket.

Stor oppmerksomhet

Spekkhoggerens oppførsel har fått oppmerksomhet over hele verden og de fleste medier har valgt å bruke formuleringen “angrep”. Spekkhoggerne er intelligente dyr som tilhører delfinfamilien. De er på toppen i havets næringskjede. Spekkhoggerne samarbeider om å å fange byttedyr. Dette kan være alt fra sild til større hvalarter. Et angrep fra spekkhoggere høres derfor fryktinngytende ut. Heldigvis har det aldri vært noen angrep på mennesker i den frie naturen. Spekkhoggere i fangenskap har drept mennesker.

Delfiner i samme flokk

Atlantic Orca Working Group er en gruppe forskere som jobber med bevaring og forvaltning av spekkhoggere på den iberiske halvøy. De har intervjuet mange av båteierne som har blitt angrepet, og forskerne mener nå å kunne bevise at angrepene ikke er aggressive. Dette basert på et bilde som viser spekkhoggere og delfiner i samme flokk. Spekkhoggere spiser ikke delfiner, men forskerne mener at delfinene ville ikke vært i nærheten av spekkhoggerne hvis de viste en aggressiv holdning. Forskerne har tidligere fått vite at delfiner og spekkhoggere var sammen da de oppsøkte seilbåter, men det er først nå de har fått et bildebevis. Forskerne har hele tiden brukt begrepet “interaksjon” i stedet for “angrep”. Forskerne jobber videre med å forstå spekkhoggerens oppførsel som dessverre fortsetter å være et stort problem for seilbåter.