FYR: På godværsdager er Ursholmen et populært utfartssted.

To særegne fyr på Ursholmen

I den sørlige delen av Kosterhavet ligger Ursholmen, med Sveriges vestligste fyr, kjent for sine dobbeltfyr i betong.

Posisjon: Sydvest for Sydkoster

N58°50´ Ø11°00´

Med sin strategiske plassering i Kosterhavet ble disse fyrene svært viktige for sjøtrafikken som kom fra vest, og allerede på slutten av 1800-tallet flyttet flere familier ut til Yttre Ursholmen som fyrvoktere. Terrenget er relativt kupert og ligger på visse steder 25 meter over havet. De to fyrtårnene på Ursholmen er synlige både fra hav og land døgnet rundt. I 1931 ble ett av fyrene slukket ned og fyrlykta ble fjernet. Ved fyret som fortsatt er i drift er det et fyrmuseum som er verdt et besøk.

Ur er et gammelt ord for stein, og på øya var det tidligere steinbrudd hvor man hentet ut både gneis og diabas.

Mellom 1890 og 1903 ble det hentet ut diabas på Inre Ursholmen blant annet for foredling til gravsteiner. Jernandelen i steinen var imidlertid så høy at gravsteinene rustet, noe som førte til at virksomheten opphørte.

Ursholmen består av to øyer; Yttre Ursholmen og vest for den ligger Inre Ursholmen. Avstanden mellom øyene er bare 40 meter der sundet er på sitt smaleste. Mellom øyene er det havnebasseng med dybde på mellom to og fire meter. Man kan fortøye i bolter i berget på begge øyene. Den sikreste innseilingen er den nordlige, selv om det ser litt trangt ut på visse steder. Men dybden er minst fire meter i den smaleste delen.

URSHOLMEN
SEILGLEDE: Sommer og feriestemning på Ursholmene på svenskekysten.