NORGES SEILFORBUND ØNSKER KANDIDATER

ILDSJEL 2016: Gerd Espelid fra Lysakerfjorden ble Årets ildsjel i 2016. Nå kan du nominere kandidater til årets pris.
ILDSJEL 2016: Gerd Espelid fra Lysakerfjorden ble Årets ildsjel i 2016. Nå kan du nominere kandidater til årets pris.

Vet du om en ildsjel?

Norges Seilforbund skal dele ut tre ærespriser og ønsker innspill til kandidater.

Publisert Sist oppdatert

Prisene «Årets ildsjel», «Årets trener» og «Christian Radichs Ærespris» skal deles ut i høst, og 15. september er satt som frist til å sende inn forslag til kandidater. Prisene vil bli delt ut på den store seilerfesten i Oslo i forbindelse med mesternes mester i oktober.

Årets ildsjel

Ildsjeler er de som år etter år stiller opp for seilforeningen sin – eller seilforeningens medlemmer – med uegennyttig innsats og arbeid. Norsk seilsport har mange slike, og Norges Seilforbund ønsker seg kandidater som har fremhevet seg over gjennomsnittet og gjort en bemerkelsesverdig ikke-lønnet innsats over minst 10 år.

– Alle som vil, kan nominere kandidatene og sende dem til sin forening med en skriftlig begrunnelse. Styrene i foreningen skal så sende den nominerte til Norges Seilforbund, sier Espen Guttormsen, generalsekretær i Norges Seilforbund.

Selv sitter han i juryen for denne prisen sammen med de to ferskest avgåtte seilforbundspresidentene, Peter L. Larsen og Tor Møinichen. Denne juryens innstilling vil deretter bli frembrakt til NSFs styre for en endelig beslutning om hvem som skal få prisen «Årets ildsjel».

I 2016 gikk prisen til Gerd Espelid fra Lysakerfjorden Brettseilerklubb.

Årets trener

Samme prosedyre vil ligge til grunn for nominasjonen av årets trener, men juryen som skal bedømme dem, vil bestå av sportssjef Rigo de Nijs, Per Christian Bordal, som er forbundets bredde- og rekrutteringsansvarlige, og en representant for trenerutvalget i seilforbundet.

Kriteriene for å bli Årets trener er at vedkommende blant annet skal ha gjort en solid innsats ut over det man kan forvente av en trener, har vært med å skape en ekstraordinær utvikling eller en ekstraordinær prestasjon, har søkt å tilegne seg spesiell kunnskap som er ønsket delt med andre eller er en som har fremstått som en god rollemodell.

Jan Steven Johannessen fra Moss fikk denne prisen i 2016.

[Artikkelen fortsetter under bildet]

I 2016: Jan Steven Johannessen (t.v) ble Årets trener i 2016. Prisen ble delt ut av Iens Ludvig Høst som fikk tittelen i 2015.
I 2016: Jan Steven Johannessen (t.v) ble Årets trener i 2016. Prisen ble delt ut av Iens Ludvig Høst som fikk tittelen i 2015.

Christian Radichs Ærespris

I 2016 delte Ragnar Kvam jr. ut Christian Radichs Ærespris for første gang. Den gikk til Oda Hansen, Ålesunds Seilforening, for hennes innsats for barne- og ungdomsmiljøet i foreningen.

«I år skal Christian Radichs Venner og NSF peke ut en ny vinner, og alle foreninger oppfordres til å sende inn sine kandidater. Målet med prisen er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er. Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15–18 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller bidratt til å spre ren seilglede», skriver Norges Seilforbund om kriteriene.

Kandidatene til Christian Radichs Ærespris blir vurdert av en komité med representanter fra Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Prisene vil bli delt ut lørdag 14. oktober.

Har du med andre ord forslag til kandidater, så ta det opp med seilforeningen du er medlem av og få dem til å sende inn forslaget innen 15. september til Espen Guttormsen i NSF.

I 2016: Oda Hansen ble tildelt Christian Radichs Ærespris av Ragnar Kvam jr. i 2016.
I 2016: Oda Hansen ble tildelt Christian Radichs Ærespris av Ragnar Kvam jr. i 2016.