SEIL: Redusert etterspørsel av bensin og diesel gjør at produksjonen på Slagentangen stopper som fører til at utslipp fra den største utslippssektoren også reduseres. Det frigjør også kapasitet på elnettet som kan brukes til å elektrifisere Bastøfergene.

Nedjustert utslippstall for fritidsbåter

SSB estimerer utslipp fra båter til 0,3 millioner tonn CO2 ekvivalenter mot tidligere 0,5 millioner tonn co2.

Publisert Sist oppdatert

– Statistikken over klimagassutslipp utarbeides av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ved publisering av utslippstall i november 2020 gjorde SSB en metodeendring som gav en betydelig nedjustering av utslippet, sier Ketil Flugsrud, seniorrådgiver, seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyse hos Miljødirektoratet. Det betyr at Erna Solberg brukte gamle tall under sin presentasjon under Elbåtkonferansen i april. Her sa hun at utslippene fra fritidsbåter skal halveres innen 2030, som nå betyr at det skal kuttes med 150 000 tonn, og ikke 250 000 tonn.

Fritidsbåter står bare for 10 prosent av utslipp fra den maritime sektor, og utgjør 0,6 prosent av landets co2 utslipp. Veitrafikk utgjør 17 prosent, mens det er olje og gassutvinning som er den store synderen med hele 28 prosent.

Mer nøyaktig, så var de gamle tallene oppgitt til 530 000 tonn CO2 ekvivalenter, mens de nye er 278 000 tonn CO2 ekvivalenter.

Fornøyd båtbransje

– Moderne båtmotorer er blitt veldig miljøvennlige, på lik linje med moderne bilmotorer, og etterlever de strengeste utslippskravene. Samtidig må vi innse at forbrenningsmotorer medfører utslipp av klimagasser, og at bransjen står overfor en overgang til mer grønn energi. Man kan derimot ikke forvente at denne overgangen er nært forestående, ettersom energitettheten i batterier er langt ifra sammenlignbar med energitettheten i bensin og diesel. Men at det kommer, er hevet over enhver tvil, sier Thomas N Bjønness, medlemsansvarlig i Norboat.

Hva slipper du ut?

Med et utslipp på 278 000 tonn CO2 ekvivalenter, og forbrenning av en liter drivstoff, så forbrenner norske fritidsbåter nesten 100 millioner liter drivstoff i året. En seilbåt på 35 fot forbrenner ca 2,5 liter i timen på marsjfart, eller 0,4 liter per nautisk mil, mens en rask motorbåt på denne størrelsen kan bruke over 50 liter, men i høy fart. Det gir et forbruk på 2,5 liter per nautisk mil. En moderne daycruiser vil klare seg med 1,2 liter per nautisk mil.

En tur-retur Oslo-Kristiansand vil en seilbåt bruke 120 liter, en cabincruiser 750 liter, og en daycruiser ca 360 liter. Bruker du seilene, så kan du redusere utslippet betydelig.

Om du forbrenner 1000 liter drivstoff i løpet av en sesong, så har du sluppet ut 2,9 tonn CO2. Det tilsvarer en bensinbil med kjørelengde mellom 15 000 – 20 000 km per år.

ENERGI: En seilbåt er en miljøvinner, også for motor.