NULLVISJON: 18. januar leder Siv Jensen organisasjonen Flyte sin første konferanse mot drukning på Noatun i Horten

Fronter nullvisjon for drukning

Tidligere finansminister og politiker Siv Jensen leder an når den nystiftede organisasjonen Flyte arrangerer den første drukningskonferansen i Horten 18. januar.

Hvert år drukner i snitt 93 mennesker i Norge, heter det i en pressemelding fra Flyte, som beskriver Drukningskonferansen som årets viktigste møtepunkt for aktører som jobber med drukningsforebygging. Paraplyorganisasjon skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge, og arrangerer nå sin første konferanse som skal bli et årlig møtested for alle som er engasjert i drukningsforebygging, og samler organisasjoner, myndigheter, akademia, næringsliv og andre med et hjerte for drukningsforebygging.

KONFERANSE: Siv Jensen er daglig leder i Flyte - en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge.
KONFERANSE: Siv Jensen er daglig leder i Flyte - en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge.

– Jeg håper vi med dette får økt offentlig oppmerksomhet og økt forståelse for viktigheten av drukningsforebyggende arbeid, sier Siv Jensen, som er daglig leder i Flyte.

– Når alle gode krefter kommer sammen, blir vi klokere og mer kreative, sier Jensen.

Stor donasjon

Organisasjonen ble formelt stiftet i april i fjor, mye takket være en raus donasjon fra Hans Herman Horns stiftelse som bevilget hele 15 millioner kroner til drukningsforebygging – fordelt over tre år fra 2022.

Formålet til Flyte er å forebygge drukning. Organisasjonen skal være en aktiv og ledende pådriver i drukningsforebyggende arbeid. Flyte skal gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging - som et ledd i en samordnet innsats mot drukningsulykker, ifølge organisasjonens hjemmeside.

Samler eksperter

Onsdag 18. januar gjennomfører Flyte et stort løft når de samler politikere og organisasjoner på Noatun i Horten. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) skal åpne Drukningskonferansen. Hovedtemaene er drukning i Norge, Norden og verden, nullvisjon og nasjonal handlingsplan mot drukning, vannkompetanse og svømme- og livredningsopplæring. I tillegg til trygghet rundt vann. Eksperter innen drukningsforebygging fra Norge, Sverige, Belgia, Storbritannia og USA deltar på konferansen.

Ønsker nullvisjon

Ifølge dagens pressemelding ønsker Flyte at Stortinget skal vedta en nullvisjon for alle typer drukningsulykker som skjer i sjø, vann, elv og basseng, og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging.

– Regjeringen har prisverdig nok omtalt behovet for en nullvisjon i regjeringsplattformen. Jeg forventer at de nå følger opp dette i praksis. En nullvisjon for drukning er viktig i seg selv, men må følges opp av en handlingsplan slik at vi kan få ned antall drukningsulykker i årene som kommer, forteller Siv Jensen.

Paneldebatt

Programmet inkluderer blant annet paneldebatt om hva som må til for å redusere antall drukningsulykker i Norge, med blant annet sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Erlend Svardal Bøe (H), Truls Vasvik (Ap) og Siv Jensen som debattleder.

Drukningskonferansen 2023 er åpen for alle som vil bidra til at færre skal drukne og at flere skal oppleve trygg vannglede.