ILLUSTRASJONFOTO: Fart, alkohol, og mørke er en dårlig kombinasjon. Mangel på vest gjør det verre.
ILLUSTRASJONFOTO: Fart, alkohol, og mørke er en dårlig kombinasjon. Mangel på vest gjør det verre.

Drukning preger dødsulykker med fritidsfartøy

Det er fremdeles godt voksne menn som preger statistikken, men flere av de døde har brukt vest.

Publisert Sist oppdatert

Tolv omkomne er en økning på tre personer i forhold til første halvår i fjor, men er nært snittet de siste fem årene. Hittil i år er det kun menn som har mistet livet fra fritidsbåt, og halvparten av de omkomne var 70 år eller eldre. Den yngste som døde var 24 år.
Elleve av tolv døde som følge av drukning. En person døde av høyintensitetsskade og nedkjøling. Seks personer omkom etter å ha falt over bord, tre av disse falt fra båter som lå til kai. Fire personer omkom som følge av at båten kantret, en mistet livet da båten grunnstøtte og siste person i statistikken døde etter å ha lagt på svøm etter båten, kommer det frem i pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

ULYKKER: Dødsulykkene er spredt rundt om i landet.
ULYKKER: Dødsulykkene er spredt rundt om i landet.

På samme nivå

STED: Sjansene for å drukne starter på brygga.
STED: Sjansene for å drukne starter på brygga.

Nivået ligger på linje med de siste dødsfall de siste årene hvor det har i snitt vært 27. Med året delt i to, er det vanlig med litt flere siste halvdel hvor juli og august utgjør de verste månedene.

Alene i helgmen

Ni av tolv ulykker skjedde i tiden mellom fredag kveld og søndag, og halvparten av ulykkene skjedde på kveld- og nattestid mellom 18:00 – 06:00. Av de omkomne er det så langt bekreftet at tre var alkohol- eller ruspåvirket, mens to var edru. Åtte av de omkomne hittil i 2020 var alene i båten da ulykken inntraff. Fem av de omkomne benyttet flyteutstyr. I ett av tilfellene er det ukjent om vest ble brukt.

Av de 12 døde bare 5 i fart, eller under veis. Tre døde langs brygga, og to døde ved ankomst til kai. En døde under fiske, og en døde når båten var oppankret.

BÅTTYPER: Ingen fartøysgrupper skiller seg vesentlig ut.
BÅTTYPER: Ingen fartøysgrupper skiller seg vesentlig ut.