KOSTBART: Tvisten rundt en Dufour 405 ble dyrt, både for båteieren og for verftet.

Fikk mindre enn hva Dufour tilbød

Rettsaken i Fredrikstad blir kostbar for Dufoureier Halfdan Solberg som ville fått mer penger ved å godta verftets erstatningssum.

Publisert Sist oppdatert
405: Dufour 405 ble kåret til Årets Båt i Europa i 2010.

Hans Christian Steenstrup som representerte Dufour i rettsaken i Fredrikstad har sendt inn en kommentar til SEILmagasinet etter vår oppfordring. Han beklager at saken i det hele tatt er kommet for retten på vegne av Dufour. 

Fikk mindre enn tilbudt

Saksomkostningene står ikke i noe forhold til domsresultatet.  Dufour hadde på forhånd påtatt seg å dekke noe utbedringsarbeider.  For at partene ikke skulle påføres unødvendige økonomiske omkostninger med en rettsprosess, tilbød Dufour seg, uten at dette representerer noen ansvarserkjennelse, å dekke det krav som opprinnelig var fremsatt i saken, nemlig kr 154.000.  Det er dette krav som retten, med et redusert beløp, kr 146.549, har funnet at Dufour er ansvarlig for. Søksmålet har derfor vært helt forgjeves, og dessverre påført begge parter en betydelig økonomisk byrde i form av saksomkostninger, inkl. omkostninger til de sakkyndige, skriver Dufours advokat.

Siktet høyt

Halfdan Solbergs første krav var å få hevet kjøpet, en båt som kostet Solberg kroner 1.797.500. Han krevde også forsinkelsesrenter fra 2011, samt dekte saksomkostninger. Solberg endte opp med at Dufour er dømt til å betale 146 659  for å dekke reparasjoner og utgifter. 

– Trekker man fra den opprinnelige båtverdien, kr 1,8 mill, ville han altså sitte igjen med kr 1,45 mill netto i tillegg til at båten var vederlagsfritt benyttet i 7 sesonger.  Hertil kommer krav om erstatning for egne saksomkostninger, kommenterer Steenstrup.

Vurderer dommen

For øvrig tar Dufour premissene i dommen til etterretning, og vil nå benytte tiden fremover til en vurdering av disse innenfor ankefristen.  Dufour ønsker derfor ikke nå å knytte ytterligere kommentarer til dommen, men setter selvfølgelig pris på at retten ikke har funnet grunnlag for Halfdan Solbergs prinsipale krav, nemlig heving av kjøpet, uttaler Dufours advokat.

Moralsk vinner

Halfdan Solberg har ytret at han også ønsker å kommentere saken. Så langt har han sakt at han føler seg som en moralsk vinner, men en økonomisk taper. Han tar sikte til at han ikke kunne bebreides for at eventuelle skader hadde oppstått ved vinterlagring, eller at retten så mangelfull liming mellom innerlineren og skroget som en mangel.

 

TINGRETTEN: Rettsaken ble satt i Fredrikstad Tingrett.