INNERLINEREN: Tvisten står om båtens rammekonstruksjon er festet godt nok fast til skroget.

Dufour i retten igjen i Norge

Verften mener båten er OK, mens takstmann mener at den ikke er sjødyktig. Tvisten blir nå avgjort i Fredrikstad tingrett.

Publisert Sist oppdatert
VERFT: SEILmagasinet var på verftsbesøk hos Dufour i 2009.

Rettsaken står mellom Halfdan A. Solberg og det franske Dufour-verfet. Den skal opp i Fredrikstad tingrett 28 februar og går frem til 2 mars.

Dufour har toppet «mannskapet» de stiller med sjefen CEO Salvatore Serio, produksjonsjef Pauline Richardson og konstruktør Umberto Felci.

Omdiskutert konstruksjonmetode

Tvisten gjelder båtens konstruksjon. Skrogets bunn er avstivet med en såkalt «Innerliner». Dette er en støpt glassfiberramme som blir limt fast i skroget. Dette er en konstruksjonsmetode som mange verft bruker, en metode som er raskere og rimeligere enn å laminere fast rammen, som er en mer tradisjonell løsning som stadig blir brukt av ulike verft.

Sprekker mellom kjøl og skrog

Solberg kjøpte båten i mai 2011 og brukten den normalt gjennom sesongen. Da båten ble tatt opp av vannet høsten 2011 oppdaget eieren sprekker mellom kjøl og bunn av båten. Dette ble påpekt for Dufour som svarte at sprekker er helt normalt, bare til å fylle opp med Sikaflex og male over. Ved opptak 2012 var sprekken blitt større, men verftet mente at båten fremdeles var OK.

Ikke sjødyktig

I 2015 konkluderte takstmann Are Wiig at båten ikke var sjødyktig. Han mener at innerlineren, rammekonstruksjonen som skal være limt fast i skroget, ikke hadde god nok kontakt, og dermed ikke hadde tilstrekkelig feste.

Ifølge båteieren nektet verftet fremdeles for at det var feil med båten, men sendte en beskrivelse på om hvordan båten skulle repareres. En reparasjon som båteieren bekostet selv, men som har vist seg å ikke være tilstrekkelig.

Kjent svakhet

Dette er ikke den første saken om byggefeil fra Dufour. Etter to dagers tautrekking i Asker og Bærum Tingrett ble Bergensseileren Thorbjørn Alver Jørgensen og Dufours Pascal Saint Marcoux enige om et forlik i 2009. Saken dreiet seg da om en Dufour 385 fra 2007. Også da dreide det seg om båtens konstruksjon og avstivninger.

Les om rettsaken i 2009 her og her

SEILmagasinet ble invitert ned til verftet i 2009. Da ble det innrømmet at det hadde vært kvalitetsproblemer, og verftsledelsen viste oss nye rutiner for  kvalitetsforbedringer.

Les om SEILmagasinets verftsbesøk hos Dufour her

Kjent svakhet

Bruk av innerliner har lenge vært diskutert. SEILmagasinet har i flere anledninger diskutert dette med båtkonstruktører. De hevder at konstruksjonsmetoden er sterk nok, når det gjøres riktig. En fare med konstruksjonsmetoden er at det er vanskelig å avdekke feil. Rammen kan løsne fra skroget ved en grunnstøting, uten at båteier er klar over skaden.

16. mai 2014 kullseilte en First 40.7 midt i Atlanterhavet. Båten mistet kjølen. Ingen om bord overlevde. Ulykkeskommisjonen konkluderer med at båten mistet kjølen fordi båtens konstruksjon sviktet.

LES: Rapport om «Cheeki Rafiki»