Mange båter ble skadet i fjor sommer, men skader skjer også om vinteren

Båtskader økte med 25 prosent i fjor

Mange kjøpte sin første båt i fjor. Det viser seg tydelig i skadestatistikken. Båtskadene kostet forsikringsselskapene 600 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Finans Norge viser at antallet båtskader økte med hele 25 prosent fra 2019 til 2020. Snaut 13 500 båtskader ble meldt inn.

- Vi så tidlig at salget av båtforsikringer gikk kraftig opp i fjor vår. Korona og Norgesferie gjorde nok at mange oppfylte båtdrømmen, sier fagsjef på båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen.

Kostnadene for båtskader økte med 20 prosent. I fjor betalte norske forsikringsselskap ut erstatninger på over 600 millioner kroner etter båtsmeller.

- Det er enorme tall, men utviklingen stemmer godt overens med trenden vi så hos oss også, sier Wold Gaulen i Frende.

Uerfarne førere

Mengden uerfarne førere på sjøen, samt at alle var i Norge, er mye av forklaringen. Samtidig var været veldig fint i Norge i juni i fjor, sier fagsjefen.

- Ferske båtførere mangler gjerne erfaring med kart og navigering, samt følelsen med når farten er for høy i gitte omgivelser. Grunnstøting er blant de vanligste skadene hos uerfarne førere. Skrog- og motorskader er klassikere, sier Wold Gaulen.

- Ta deg tid til opplæring Før en ny båtsesong har fagsjefen i Frende en klar anbefaling.

- Alle nye eller rustne båtførere bør ta den nødvendige opplæringen. I trangere farvann, der uhell og grunnstøtinger gjerne skjer, holder det ikke med kartplotteren. Her bør du også kunne bruke papirkart, sier Wold Gaulen.

Uforsikret

Kan bli en dyr fornøyelse Mer enn 130 000 båter er uten forsikring i Norge. Det gjelder 45 prosent, men også større og dyrere båter er dårlig sikret, ifølge en tidligere Båtlivsundersøkelse fra Kongelig Norsk Båtforbund. Det kan få store økonomiske konsekvenser.

- Mange tror at ansvarsreglene er like for båt og bilforsikring. Altså at hvis noen kjører på båten din mens den ligger i havnen så dekkes skaden fra skadevolders selskap. Men slik er det ikke for båt, sier Wold Gaulen.

Den som har skadet båten din må ha utvist uaktsomhet for at regningen havner hos ham. Har båtføreren vært uheldig, eller noe teknisk har sviktet, er det du som må betale.

- Det kan bli dyrt, sier Edmond Wold Gaulen i Frende.