EKSAMEN PÅ VIDEO: Petter Andre Sjøeng fra Sjøfartsdirektoratet og Bernt Nilsen fra Norsk Test.

Nå kan du ta eksamen for båtførerprøven på nett

Som følge av korona er det innført videoovervåket eksamen for båtførerprøven.

Sjøfartsdirektoratet og Norsk Test AS har innført en midlertidig løsning som varer ut juni, med videoovervåket eksamen for båtførerprøven. Hvert år tar om lag 25.000 personer eksamen til båtførerprøven. I år kan tallene bli enda høyere, da de fleste trolig vil feriere i Norge, og båtlivet da blir høyaktuelt for mange.

- Sjøfartsdirektoratet er forberedt på at flere vil bruke fritidsbåt. Da er det viktig å legge til rette for at man kan få den nødvendige kompetansen, sier Petter Andre Søreng i Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

For at testvirksomheten ikke skal stoppe helt opp som følge av koronasituasjonen vil altså Sjøfartsdirektoratet tillate at båtførerprøven blir gjennomført med hjelp av videoovervåkning. I første omgang varer dette tiltaket ut juni.

- Målet med denne løsningen er at de som har forberedt seg til prøven skal få fullføre, sier Søreng.

Norsk Test AS har nå utviklet en løsningen for båtførerprøven.

- Dette er en godt utprøvd system som blant annet overvåker kandidatene med to videostrømer. Testlederen vil da kunne følge med på video av ansiktet til den som tar testen, i tillegg til å se video av oppsettet i hjemmet til kandidaten, sier Bernt Nilsen fra Norsk Test. Opptaket blir også tatt opp, slik at testleder i ettertid kan spole tilbake og gjøre ekstra sjekk.

- Dette vil sikre at det ikke blir juks. Vi vil før selve testen gjøre en teknisk sjekk sammen med kandidaten, for å se at alt fungerer, sier Nilsen.