SEILING: Ingen omkom i forbindelse med seiling i 2020

Færre omkom fra fritidsbåt i 2020

Tross travel båtsommer ble det i fjor en nedgang i antall omkomne fra fritidsbåt. Én gruppe uteble fra statistikken helt.

Publisert Sist oppdatert
FORNØYD: Lars Alvestad i Sjøfartsdireltoratet er glad for lave tall i en aktiv båtsommer.

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det i 2020 omkom 20 personer fra fritidsbåt. De siste ti årene har gjennomsnittlig 29 personer omkommet fra fritidsbåt.

– Det at 20 personer har mistet livet er tragisk. Vi må likevel kunne si at vi er gledelig overrasket over at talt ikke er høyere, spesielt med tanke på at vi har lagt en særdeles aktiv båtsommer bak oss. Vi håper at denne utviklingen viser en trend. Målet er at ingen skal miste livet ved bruk av fritidsbåt, sier fungerende Sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

Kun menn

I perioden fra 2016 til 2020 har 128 personer mistet livet i fritidsbåtulykker. Høyest var det i 2015 da så mange som 37 mistet livet fra fritidsbåt. I en femårsperiode var åtte prosent av de omkomne kvinner, mens 92 prosent var menn.

I år var alle de 20 omkomne menn. 80 prosent var over 41 år- Snittalderen var 59 år. 17 personer omkom ved fall i sjø. Statistikken viser også at 65 prosent av de omkomne brukte ikke flyteutstyr.

Halvparten med promille

10 av de 20 omkomne hadde promille over grensen for å føre fritidsbåt. Fem av disse var fører av båten og hadde promille over 1,1 .

Alle dødsulykkene som involverte alkohol eller rus skjedde i helger, altså mellom fredag ettermiddag og søndag kveld. Sjøfartsdirektoratet påpeker i pressemeldingen at når man har promille blir kroppen raskere nedkjølt om en havner i vannet. Man blir dårligere til å berge seg selv og andre, og har lettere for å miste bevisstheten.

– Kombinert med manglende flytevest er dette en oppskrift på tragisk utfall. Dette viser at det holdningsskapende arbeidet er viktig, også i tiden fremover. For selv om de fleste båtbrukerne nå har stort fokus på trygghet for seg selv og passasjerene, så er det dessverre fortsatt dem som glemmer enkle sikkerhetsforanstaltninger som å holde seg edru og bruke flytevest, sier Alvestad.

PROMILLE: Halvparten av de omkommende hadde drukket alkohol.
FLYTEUTSTYR: 12 var uten, og syv druknet med redningsvest.

Til kai

Fem personer omkom mens båten lå til kai, for eksempel i anledning fortøyning eller når de gikk til eller fra båten. Dette utgjør hele 25 prosent av de omkomne og viser at det er viktig å iverksette trygghetstiltak i hamneområder. Slike tiltak kan være montering av leidere med god merking, lys, sklisikring og lignende. To av dem som mistet livet ved kai var påvirket av alkohol/rus.

STED: Det er også stor risiko for å drukne fra land.

I fart

I tre av ulykkene var det registrert høy fart. Alle de tre omkomne førerne var påvirket av alkohol/rus. To av disse omkom av høyintensitetsskade, som skjedde etter grunnstøting på nattestid. Sjøfartsdirektoratet påpeker i pressemeldingen at også tidligere år har en sett det samme, hvor ruspåvirkede førere kjører i land i høy fart i mørke. I den siste ulykken med høy fart, kjørte båten videre etter at fører fall over bord.

Flest i mai

Statistikken viser at flest omkom i mai og august, da det var henholdsvis fem og fire dødsulykker fra fritidsbåt.

Sjøfartsdirektoratet har også ført statistikk over hvor i hva slags farvann dødsulykkene har skjedd. Flest ulykker har skjedd i trangt kystfarvann, der 12 omkom. Videre omkom tre ytre kystfarvann, tre i kanal, elv, bøyerekkke eller lignende, og to i innsjøer. Av fylker er det Vestland som topper statistikken med fire omkomne, etterfulgt av Rogaland, Nordland og Innlandet med tre hver. To omkom i Viken og i Oslo. Finnmark og Troms hadde hver én drukningsulyke.

Tidspunkt for ulykkene har også fått plass i statistikken fra Sjøfartsdirektoratet. Ulykkene fordeler seg jevnt utover døgnet. I en av ulykke er det ukjent når på døgnet personen omkom. 16 personer omkom i forbindelse med helg.

BÅTTYPE: Seilbåter er ikke representert i statistikken.

Flest åpne båter

Statistikken viser også at 12 omkom som følge av rene personulykker, altså at båten ikke var skadet eller kantret. Fire personer omkom i ulykker hvor båten hadde kantret, enten før eller etter at personen havnet i vannet. Fire omkom som følge av grunnstøting.

Av kantringsulykkene skjedde to med vannscooter, én med kajakk og én med åpen motorbåt. Omkomne som ligger i kategori personulykke og kantring, omkom som følge av drukning etter fall til sjø.

Når det gjelder grunnstøtinger, skjedde tre av ulykkene med åpen motorbåt og én med elvebåt, hvorav to omkom som følge av støtskade og to ved drukning etter fall til sjø. Fem omkom når personene gikk til/fra-båt/kai.

Statistikken viser at ti av ulykkene skjedde med åpne motorbåter. Fire omkom fra lukket motorbåt. To omkom ved bruk av vannscooter. Det har totalt omkommet fem personer ved bruk av vannscooter de siste ti årene, en i 2014, to i 2018 og to i 2020.

Sjøfartsdirektoratet startet å registrere omkomne på fritidsfartøy i 2001. Gjennomsnittlig antall omkomne de siste 10 år er 29 stk. I 2020 omkom 20 personer i forbindelse med bruk av fritidsfartøy.