Sikkerhet og skadeforebygging

VINTERKLARGJØRING: Dårlig tildekning kan bare føre til skader og mye ekstraarbeid.
VINTERKLARGJØRING: Dårlig tildekning kan bare føre til skader og mye ekstraarbeid.

Pass på båten i vinter

I Askøy Seilforening på Vestlandet er man opptatt av å forebygge skader nå i vinterhalvåret. Her får du en rekke tips av både lokal og almenngyldig karakter.

Publisert Sist oppdatert

Det er en flott høstdag, nærmest sensommer da vi møtte Per Arne Strandenes og Alice Syslak i Kaggevikane for å snakke om vinterklargjøring, forsikring og opplag.

Selv om høsten 2016 begynte fint, vet vi at vinteren på Vestlandet kan by på overraskelser.

Per Arne Strandenes er fagsjef for skadeoppgjør fritidsbåt i IF. IF har forsikringene til Askøy Seilforening, og med over 20 prosent av markedet har de helt sikkert også forsikret mange av båtene som ligger i seilforeningens anlegg.

Husk å se etter båten

Siden Askøy Seilforening har en praktisk talt isfri havn som også er relativt godt beskyttet for bølger og vind, har vi også en veldig høy andel medlemmer som lar båten ligge på sjøen gjennom vinteren, enten som innpakket opplagsbåt eller at den er driftsklar om det skulle dukke opp en anledning. For regattaseilere er det faktisk kun i november at det ikke blir arrangert regatta for Tur&Hav i Hordaland.

Selv om havnen er skjermet, er det vind som kan få tak, spesielt kanskje fra syd eller sydvest. Per Arne fremhever viktigheten av å holde skikkelig tilsyn med båten for å oppdage muligheter for skader, helst før de inntreffer.

Med tilsyn mener han at en må om bord i båten og løfte på luker, åpne skuffer og skap for å se at alt er normalt, og at det ikke kommer inn vann verken fra sjø eller regn/snø. Fortøyninger av tilstrekkelig dimensjon med strekkavlastere, er også en viktig del å holde tilsyn med.

Husk også å sjekke fortøyningene på den utriggeren som ikke er gangbar. Denne kan fort bli oversett.

Typiske småskader

Og ser du noe bekymringsfullt på nabobåten, så gi beskjed til eier eller gjør noe med det. Askøy Seilforening har et oppdatert havneregister som henger på klubbhuset. Husk også at båtforsikring er slik at om naboens båt gjør skade på din båt ved et hendelig uhell, er det din kaskoforsikring som må dekke din skade.

Typiske uværskader på seilbåter som ligger på sjøen er ofte mindre hakk i gelcoat på grunn av fortøyninger som ryker, eller cockpittelt som blir ødelagt av vind. Dette er skader som blir dekket av normale kaskoforsikringer. Men ofte har vi valgt såpass høye egenandeler at det ikke har noen hensikt å benytte forsikringen.

Dyrt om båten synker

IF har relativt få skadeutbetalinger til seilbåter som ligger på sjø, og Per Arne tror at dette kanskje skyldes at seilbåteiere er flinkere til å passe på båtene sine. Skade som skyldes snø og is dekkes i utgangspunktet ikke av forsikringen, og det er viktig at båteiere følger med på gradestokken. Om en seilbåt først synker i et anlegg som Askøy Seilforenings, går taksameteret fort. Bare det å heve en båt et sted hvor en må til med ferge eller arbeidsbåt, koster fort kr 25 000.

Siden vi omtrent alltid har medlemmer i havnen, er tyveri en sjeldenhet i vår havn. Men IFs tips er uansett å gjøre båten mindre attraktiv for de som er ute i uærlig ærend. Ta hjem verdisaker eller lett omsettelig løst utstyr.

Les vilkårene

Siste tips fra fagsjefen er å lese vilkårene i forsikringen din. Det kan være opplysninger der som er svært viktig å følge for å opprettholde en gyldig forsikring. Eksempelvis har IF et krav om at skroggjennomføringer under vannlinjen skal være stengt i perioden 1.11 til 31.3.

Har du båten på land, kan det være vilkår eller rabatt relatert til mast som skal følges.

Og er du av en av dem som har rømt landet med båten for å slippe unna hele vinteren, er det viktig også for deg å kjenne vilkårene. De fleste selskap har geografiske begrensninger i dekning, så sørg for å være sikret der du måtte befinne deg.