Initiativ ga resultater

PÅDRIVER: Hans Christian Grande har bidratt til å sette fart på tur- og hav-seilingen i Moss Seilforening. Mye er skjedd på bare ett år.
PÅDRIVER: Hans Christian Grande har bidratt til å sette fart på tur- og hav-seilingen i Moss Seilforening. Mye er skjedd på bare ett år.
PÅ SJØEN: Farvannet utenfor Moss Seilforenings tilholdsted er på nytt blitt fylt med tur & hav-seil, slik det var for bare noen år siden.
PÅ SJØEN: Farvannet utenfor Moss Seilforenings tilholdsted er på nytt blitt fylt med tur & hav-seil, slik det var for bare noen år siden.

Fra null til veldig mange på ett år

I Moss Seilforening deltok ingen tur- og havseilere i midtukeregattaene i 2015, men takket være noen enkelte seileres initiativ er de nesten 20 båter i år.

– Ja, i 2014 var det 3–5 båter som seilte onsdagsregattaer og i 2015 var det ingen. Det var jo veldig synd at det var sånn, sier Hans Christian Grande, som ville gjøre noe med det.

Han tror ikke situasjonen er enestående for Moss. Regattaseiling generelt har vært for nedadgående i Norge, og i mange foreninger er det, har det vært eller kommer det til å bli et generasjonsskifte. Grande mener også å ha merket at mange ikke er blitt med på skiftet fra LYS-systemet til NOR Rating og blitt dus med det nye systemet.

– Det med måling har vært et spøkelse for mange vanlige tur- og havseilere, tror Grande.

Fant frem til seilerne

Det første han og de andre initiativtagerne gjorde, var å orientere seg i båthavnen, finne navn og e-post til alle som hadde båt og skissere et aktivitetsprosjekt de ønsket å presentere for seilerne i havnen.

Og prosjektet var som følger: Grande forteller:

– Vi skiftet regattadag fra onsdag til tirsdag, for da ville T&H-seilerne være i aktivitet sammen med jolleseilerne og ikke alene. Barrierer mellom de to gruppene i foreningen ville bli brutt.

– Så tok jeg kontakt med NOR Rating og fikk Per Bøymo til å komme ned en dag for å måle båter og seil. Vi fikk en fastpris for å ha ham hos oss hele dagen, slik at alle interesserte kunne få målt båten sin.

– Vi fikk også Magne Klann, som har et instruksjonsopplegg sammen med Norges Seilforbund i forbindelse med boken «Seil og rigg» til å komme og gi råd og tips om enkel seil- og riggtrim.

En lang dag med måling

Resulatet av initiativet var at mange kom på det første informasjonsmøtet, og da Per Bøymo kom med målebåndet sitt, møtte det 17–18 båteiere.

– Det ble en lang dag, men alle fikk båtene sine i orden og gyldige målebrev. Det kostet ca. 4000 kroner totalt, og den kostnaden tok seilforeningen. Og når NOR Rating tilbyr gratis målebrev det første året, ble dette kostnadsfritt for alle seilerne.

Nå har Moss Seilforening avholdt fire tirsdagsregattaer, og tilsammen har 18 båter deltatt. To tirsdager har det vært 14 båter.

Selvhjulpne

Regattaen skjer etter gundermetoden, og seilerne tar selv tiden.

– Vi seiler på faste merker og løpet blir lagt opp slik at alle skal kunne fullføre regattaen i løpet av kvelden. Vi tar først og fremst hensyn til bredden, for målet er å få flest mulig ut av brygge-båsene og i aktivitet, sier Grande.

At de benytter gunder-metoden betyr også at båtene starter en og en eller i små grupper.

– Mange er engstlige for startlinjen og mange båter, og da fungerer gundermetoden supert.

Hver mandag kveld tar Hans Christian Grande en ekstra titt på værmeldingen og legger opp et løp som passer. Så regner han ut hver enkelt av de påmeldtes starttid, som han så distribuerer til alle.

– Det er ingen stor jobb.

Deltagerne tar selv tiden og sender dem inn på et selvrapporteringsskjema.

– Det er såre enkelt, og vi klarer å gjennomføre dette uten hjelp fra noen.

Bredere miljø

Han mener ideen og opplegget bør kunne adopteres av andre seilforeninger. Det er uhøytidelig, enkelt og inkluderer mange. Han mener også det at de seiler parallelt med jolleseilerne og deres foreldre som er i havnen, har gjort sitt til å gi et bredere og mer inkluderende miljø. Tidligere drev jolleseilerne og tur- & hav-seilerne med hvert sitt.

– Nå møtes vi samtidig i havnen hver tirsdag.

Regattaene fortsetter til høsten, og da er planen at Magne Klann påny skal avlegge dem et besøk.

– Nå har alle fått prøve og erfare litt, så nå kan Magne komme tilbake å snakke litt mer inngående og detaljert om seiltrim. Det tror jeg vil løfte seilerne ytterligere, sier Hans Christian Grande, som tror at kanskje noen vil prøve seg i Homlungenseilasen eller Hollænder’n i år – og kanskje i Færderseilasen til neste år.

– Da har vi kommet et skritt videre. Det har vært utrolig morsomt å gjøre og være med på dette, sier han.