– Væromslaget kan koste deg dyrt

Ekspert Are Wiik er redd for at båter kan synke når mildværet kommer på Østlandet til helgen.

Publisert Sist oppdatert

– Folk er ganske flinke til å se etter båtene sine når det er kaldt, men tar det litt mer med ro når det blir varmere igjen, opplever Are Wiik kjent både som takstmann og som solo-jordomseiler.

Han viser to bilder av sjøvannsfiltre som er frostskadet, det ene forårsaket at båten sank, og det andre forårsaket vannfylling og skader for mange hundre tusen.

– I begge tilfeller var filtrene frosset, men når mildværet kom smeltet isproppen og vannet hadde fri adgang inn i båten, forteller Wiik. Etter en lengre periode med kuldegrader melder meteorologene nå om røde temperaturer til helgen. Det vil få is til å smelte.

FROST: Is ekspanderer som kan føre til store skader.
SJØVANNSFILTERET: Frost i sjøvannsfilteret kan føre til at båter synker.

Huskeliste for vinterpleie

Hvis du har båten på vannet:

Hold tilsyn med vannlinjen etter langvarig og/eller tungt snøfall, spesielt hvis båten har skroggjennomføringer som vanligvis ikke ligger under vann.

Har du trebåt, husk at tungt snøfall kan få båten til å flyte dypere i vannet, slik at deler av skroget som ikke er trutnet, kan komme under vann. Det kan føre til lekkasjer og havari.

For å unngå frostskader må kraner og ventiler mot sjøen stenges. Toalett sikres ved nedtapping og/eller fylling av frostvæske, med mindre båten ikke har varmekilde som sørger for å holde temperaturen over null grader til enhver tid.

Om høsten og vinteren er forekomsten av stormer hyppigere enn om sommeren. Man må derfor alltid fortøye for storm og sterk og vedvarende vind.

Har du båten på moring i vanligvis isfritt vann, husk at det kan bli vanskelig å komme ut til den hvis det skulle komme en periode med is.

Hvis båten er på land:

Hold båten fri for tung snø og is, ettersom den kan øke risikoen for vektforskyvning og velt under opplag.

Tung snø kan også føre til skader på kalesjer og annet utstyr om bord hvis det ikke er dimensjonert eller sikret tilstrekkelig. Det samme gjelder for opplagsutstyr som presenninger og båtkrabbe. Riktig dimensjonering av utstyr er viktig.

En båt på land er som oftest lettere tilgjengelig for tyveri og innbrudd enn en båt på vannet. Det er derfor viktig å sikre/ta ut utstyr av verdi.

Båter som står tett i opplag, gir stor spredningsrisiko ved brann. Vær derfor forsiktig ved bruk av varme om bord, og sørg for at alle varmekilder er plassert på en sikker måte. Det gjelder både i opplag og på vannet.

Støttene til båt i opplag bør ettersees og eventuelt strammes jevnlig for å unngå at båten står ustabilt og i verste fall velter. Ustødige eller dårlig fundamenterte støtter i kombinasjon med tung snø kan føre til velt.

Sjekk jevnlig presenningen for lekkasjer. En liten lekkasje kan utvikle seg til en stor vannskade hvis den får utvikle seg i løpet av vinteren.