NY BRYGGE: Den historiske regatta-øya Garnholmen utenfor Hankø har fått ny brygge som skal gi økt tilgjengelighet og aktivitet.

Ny brygge skal skape nytt liv på Garnholmen

Garnholmen utenfor Hankø er Norges mest kjente start– og publikumsplass for regattaer, men i de siste årene har øya vært mer eller mindre utilgjengelig for andre enn helt lokalkjente. Nå har øya fått en ny brygge.

Publisert Sist oppdatert
MINDRE BÅTER: Dybden ved brygga er begrenset, men den er tilgjengelig for båter som ikke stikker altfor dypt.

Mange historiske regattaer er blitt startet fra Garnholmen, men i de senere årene har øya med sin fyrlykt, det stolte monumentet over en av Norges fremste konstruktører, Johan Anker, og restene av en startplass fremstått mest som et minne over fordums storhet. Ilandstigning har foregått via en liten brygge på Garnholmens leside for solgangsbrisen, men over de siste tiårene har brygga forfalt. Derved har også besøkene på øya blitt færre og færre. I de siste årene er det kun Raymarine 2Star som har hatt Garnholmen som startplass.

Nå er dette i ferd med å endre seg, for i sommer har Garnholmen fått en ny brygge takket være lokale krefter, Fredrikstad kommune og ikke minst Magnus Hedemark, som for noen år siden tok initiativet til opprustningen.

– Det hele startet med at vi veldig gjerne ville ha et seilsportsliga-stevne med start fra Garnholmen, men med de restene av en brygge som fantes der ute, var det umulig. Det var da tanken om å legge ut en ny brygge ble født, og siden har vi jobbet med prosjektet for å forsøke å realisere det. Så nå håper vi snart å kunne arrangere et seilsportsliga-stevne fra Garnholmen, sier Magnus Hedemark, som også har vært den drivende kraften for å hale bryggeprosjektet praktisk i havn.

Nylig ble bryggen offisielt innviet.

– Målsetningen for prosjektet er å revitalisere Garnholmen som arena for seilsport, destinasjon for båtfolket og dagsturer for hytteiere og fastboende i Fredrikstad-området. Ambisjonen er også at det eksisterende toalettet på Garnholmen skal fornyes og at det skal fjernes en grunne eller eventuelt merkes en grunne i viken der bryggen ligger og at det skal sprenges ved bryggen for å få bedre dybde, skriver Karl Erik Kjelstad på Hankø Vels Facebook-side.

INNVIET: Nylig ble den nye bryggen på Garnholmen innviet. Fra venstre: Vibeke Nergaard, Peder Nergaard, Karl Erik Kjelstad, Magnus Hedemark, Vibeke Astrup, Eivind Astrup, Kristian Nergaard, Knut Heje og Per Christian Bordal.

Prosjektet er muliggjort ved hjelp av et spleiselag med bidrag fra Hankø Yacht Club, Fredrikstad Seilforening, Fredrikstad kommune, KNS, SailLogic, Norges Seilforbund, Hankø Vel og familiene Astrup, Heje, Ihlen og Nergaard.

Med bryggen på plass, er det nå også snakk om å pusse opp Johan Anker-monumentet og å ruste opp paviljongen, som er selve startplassen på Garnholmen.

Selv om Garnholmen neppe vil gjenoppstå som åsted for tusenvis av tilskuere som kommer for å bivåne en regatta slik det var i gamle dager, er målet og håpet at noe av den gamle stemningen som var der ute, skal kunne gjenskapes i mer moderne forkledning i fremtidige arrangementer – som for eksempel et stevne i seilsportsligaen. Da vil Garnholmen være et ypperlig sted å følge de korte seilasene som vil foregå umiddelbart utenfor øya.

PUBLIKUMSØYA: Under seilasene som markerte KNS’ 50-årsjubileum i 1933 dro folk i hopetall ut på Garnholmen for å følge med.