UNNGÅ SPREDNING: Har du fått havnespy på båten bør du unngå å vaske båten slik at vannet spres tilbake til sjøen.

Havnespy: – Fritidsbåteiere må ta mer ansvar

– Fritidsbåten spiller en sentral rolle, skriver Miljødirektoratet, som nå frykter arten spres til andre landsdeler enn Vestlandet.  

Publisert

Fakta: havnespy

HAVNESPY: På vestlandet

Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista.

Arten ble først oppdaget i Norge i Engøysundet i Stavanger i 2020, og dekker nå over 50 prosent av havbunnen der. Havnespy formerer seg raskt, og spres over store områder via skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip.

Selv om den største risikoen for spredning av havnespy er knyttet til kommersiell skipstrafikk, kan også fritidsbåter spre fremmedarten. Tidligere har ballastvann på større skip bidratt til å spre fremmede arter, men dette blir nå regulert internasjonalt og har gitt positive resultater. Det pågår også arbeid for å sikre rutiner som skal gjøre at fremmede arter ikke sprer seg ved at de fester seg på skrogene på skip. 

På bakgrunn av den svært høye risikoen spredning av havnespy utgjør for naturmangfoldet, mener Miljødirektoratet at det kan kreves en del av dem som driver aktivitet som kan spre arten.

Kilde: Miljødirektoratet

Etter at havnespy først ble oppdaget i Stavanger i 2020 har fremmedarten nå spredd seg til Egersund, Haugesund, Askøy, Sandøyna i Fensfjorden og Florø, ifølge artskartet i artsdatabanken.no. I tillegg er det observert havnespy i Koster, Sverige, en øygruppe som befinner seg under tre nautiske mil fra riksgrensen. Den store frykten er at fritidsfartøy skal spre arten til Oslofjorden, som allerede er under massivt press: 

– Foreløpig er havnespy funnet ulike steder på Vestlandet, og rett utenfor Oslofjorden ved Koster i Sverige. Fritidsbåtene spiller en sentral rolle, skriver Miljødirektoratet.

Miljødirektør Ellen Hambro sier mer om denne sentrale rollen: 

– Fritidsbåter utgjør en risiko fordi de beveger seg mye rundt, til havner og grunnere områder hvor havnespy trives best, sier Hambro. 

BRER SEG: Havnespy kan ellevedoble seg i utbredelse på kun 14 dager, og fester seg på alt den kommer over. (FOTO: Damien Offer).
BRER SEG: Havnespy kan ellevedoble seg i utbredelse på kun 14 dager, og fester seg på alt den kommer over.

Dykkere holder utkikk

For å svare på trusselen har direktoratet bevilget midler til Oslofjorden friluftsråd som har iverksatt et prosjekt hvor dykkere skal rapportere om eventuelle funn, men til sommeren håper de å gjennomføre mer omfattende undersøkelser. I en pressemelding datert 23. februar skriver de mer om overvåkningen som nå pågår: 

– Med økonomisk støtte fra blant andre Miljødirektoratet driver Oslofjordens friluftsråd prosjektet «Se opp for havnespy i Oslofjorden». Ved hjelp av lokale dykkeklubber har prosjektet gjort søk etter havnespy i Ytre Hvaler og Fredrikstad, som er de nærmeste områdene til Koster … Vi kan ikke slå fast at havnespy ikke er kommet til Oslofjorden, men undersøkelsene gir god grunn til å tro det, sier Torfinn Sørensen.

– Miljødirektoratet håper å kunne sette i gang flere undersøkelser av havner i Oslofjorden allerede i år, der både havnespy og andre fremmede arter vil bli kartlagt, står det videre. 

Kobber mot havnespy

Silikonbasert bunnstoff kan føre til at havnespy sprer seg raskere. For å bekjempe dette miljøproblemet er det gjort funn som tyder på at kobberbasert bunnstoff fungerer langt bedre.

Kilde: SEILmagasinet

Dette kan du gjøre:

Direktoratet erkjenner at kommersiell skipstrafikk fremdeles utgjør den største risikoen knyttet til spredning, men likevel oppmaner de til at fritidsbåteiere må ta mer ansvar. De har satt sammen en liste over de viktigste tiltakene båtfolk kan gjøre: 

  • Unngå å oppsøke havner der det er registrert funn av havnespy, som for eksempel Koster og en del steder på Vestlandet.
  • Hvis du har fått havnespy på båten, ta den opp på land, spyl og skrap bort havnespyet, og legg det til lufttørking eller i en bøtte eller et kar med ferskvann. Unngå at spylevann havner i sjøen.
  • Båter som har ligget i havna gjennom vinteren kan med fordel tas opp og spyles. Unngå at spylevannet havner i sjøen.
  • Båter og utstyr som har vært på land gjennom vinteren er derfor trygge å sette på sjøen.
  • Havnespy dør når det tørker en uke i luft, når det ligger i ferskvann i minst seks timer eller når det pakkes inn i pvc-plast gjerne med eddiksyreløsning på innsiden.
  • Før du setter ut båten og annet utstyr anbefales å bunnsmøre med grohemmende maling, for å hindre at havnespy fester seg på båten. 
  • Kilde: Miljødirektoratet