DYSTERT: Under den glitrende overflaten kveles Skandinavias mest forurensede fjord.

Vi tåler ikke mer lurv i Oslofjorden

Sommeren nærmer seg og Oslofjorden ligger nå glitrende og innbydende i vårsolen. Men under overflaten er det lurvete. Bokstavelig talt.

Publisert Sist oppdatert

Allerede før regjeringen nylig ga grønt lys for å øke nitrogen-utslippene i Oslofjorden med 160 tonn i året fra Chemring Nobels anlegg ved Sætre, var fjorden utropt til Skandinavias mest forurensede. Nær to millioner mennesker bor rundt Oslofjorden og elvene fra landets største jordbrukskommuner renner ut her.

Nitrogenrensing blir kun benyttet av to renseanlegg med utslipp til Oslofjorden: Nylig moderniserte Bekkelaget i Oslo (som tidligere slapp ut 330 tonn nitrogen per år) og Nedre Romerike Avløpsselskap, som har sitt utslipp til Nitelva og Glomma. Ellers går nitrogen fra urin og næringssalter fra jordbruket ut i fjorden. Det dreier seg om i alt rundt 26 000 tonn nitrogen årlig, hvorav 8800 tonn fra husholdningene. Dette er årsaken til at torskebestanden er på et rekordlavt nivå, og andre fiskearter, hummer, blåskjell, tang og ålegress sliter. Fremmedarter som stillehavsøsters og japansk drivtang blir også stadig hyppigere observert. 

Tilstanden i Oslofjorden er forverret og nitrogen-nivået i vannet er dyster lesning. 160 tonn årlig økte utslipp fra Chemring Nobel er kanskje for musepiss å regne i den store sammenhengen, men dette kommer på toppen av allerede alt for høye nitrogenverdier i fjorden. Store mengder nitrogen og fosfor gir vekstgrunnlag for alger og såkalt «lurv». «Lurv» gjør om bukter og sund om til brunsuppe. Algen kveler bunnfaunaen og ødelegger økosystemet.

«160 tonn årlig i økte utslipp fra Chemring Nobel er kanskje for muse­piss å regne i den store sammenhengen.»

Samtidig som myndighetene åpner for økte utslipp fra Chemring Nobel, foreslås det forbud mot kloakkutslipp fra fritidsbåter i fjorden. Vi båtfolk skal bidra med vårt, men Norboat påpekte i en høringsuttalelse at dette er for fluelort å regne i forhold til de store mengdene urenset kloakk som går rett i fjorden når det høljregner. I fjor høst rant det for eksempel ut 130 millioner liter urenset kloakk innerst i Oslofjorden, og fjorden ble friskmeldt for bading få dager senere.

Myndighetene foreslår forbud mot kloakkutslipp fra fritidsbåter, men Miljødirektoratet vil ikke pålegge kommuner og båthavner å etablere tømmeanlegg. I mangel av offentlig satsing på dette har Morten Gjeruldsen bygget tømmestasjon på Vollen Marina. Denne kan båtfolk bruke gratis. Hans filosofi er at alle monner drar, men han innrømmer overfor SEILmagasinet at det virker litt demotiverende når myndighetene samtidig gir grønt lys for betydelig større industriutslipp litt lengre ut i fjorden.

Vi må alle nå ta et krafttak for en renere fjord, med mye fisk, biologisk mangfold, tang, tare og sjøfugl. Vi seilere skal bidra, men vi må ikke la oss avspise med symbolpolitikk på dette viktige området. Hvis Oslofjorden dør, så dør også båtlivet.