ENERGI: Svenskene vil produsere strøm midt i Skagerrak som kan løse energiutfordringene, men skape andre utfordringer.

Planlegger vindturbinpark syd for Færder

Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om planer for Vindpark Vidar, et anlegg som blir liggende helt opp mot norskegrensen.

Publisert Sist oppdatert

Vindkraftanlegget «Vidar» kan skape utfordringer for seiler i Skagerrak om de svenske utbyggerne får det som de vill. Anlegget vil bli plassert rett vest Grebbestad og bli liggende fra 10 mn syd for Færder. Anlegget vil starte vest for Koster, og strekke seg syd til Väderöarne.

Enorme dimensjoner

Anlegget planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på mellom 260 - 340 meter. Til sammenligning er tårnet på Færder Fyr 43 meter høyt. Det gjør at vindparken blir godt synlig. Vindturbinene skal ha en flytende forankring, og de skal kunne produsere 5 500 GWh i året. Vindparken vil båndlegge et areal på 201 kvadratkilometer.

Det er Zephyr Vind AB som søker om å få bygd ut anlegget.

Miljøbekymring

Det skal nå utarbeides en konsekvensutredning for anlegget. I varslingsmaterialet er det vurdert at tiltaket kan ha følgende grenseoverskridende virkninger: fugler, marine pattedyr, arter som lever på bunnen nært anlegget, yrkesfiske, sjøfart og militære øvingsområder.

Anlegget er plassert vest for ruta til skipstrafikken, men midt i leden for oss seilere som vil ta raskeste rute fra Færder til Skagen.

Du finner mer info om det planlagte anlegget på Miljødirektoratets nettside.

DIGERT: Anlegget på 201 km2 ligger 34,4 km syd for Hvasser. Her kan det komme opp mot 91 vindturbiner som rager opp mot 340 meters høyde.
KATTEGAT: Anholt Vindmøllepark består av 111 turbiner med en effekt på 400 MW tilsammen. Parken i Skagerrak vil gi 1400 MW.