SKREMMENDE: Mange seilere har opplevd skremmende episoder med motorbåter i høye hastigheter.

Fart på sjøen engasjerer seilere

Neste år innføres høyhastighetsbevis. Mange seilere ønsker strengere krav enn hva som blir innført.

Publisert

Den tidligere profesjonelle seileren og nåværende kommentator i Bergens Tidende, Stig Arild Pettersen, publiserte en kommentar hvor han konkluderer med at kravene som stilles til båtførere ikke er i takt med dagens virkelighet. Bakgrunnen for kommentaren er innføring av høyhastighetsbevis for føring av båter som kan oppnå over 50 knop.

Kommentaren er delt av Pettersen på Facebook-gruppen «Seilere på Facebook» og har skapt stort engasjement. Pettersen innleder med at dette er et tema som betyr mye for ham. For tre år siden mistet han en god venninne i en båtulykke i høy fart. Han mener kompetansekravene vi stiller til dagens båtførere ikke er i takt med dagens virkelighet til sjøs. Det er viktig å få mer praktisk læring og vurdering inn i både båtførerprøven og D5L, og det bør være mye lavere grense for det nye høyhastighetsbeviset.

Fartsgrensen må senkes

Etter å ha gjennomgått statistikk og rapporter, konkluderer Pettersen med at det nye sertifikatet ikke kommer til å redde liv. Nesten alle dødsulykker de siste årene har skjedd i mye lavere fart enn 50 knop. Ifølge Pettersen er 50-knops grensen kun fornuftig dersom det er et grep for å få innført høyhastighetsbevis uten særlig folkelig motstand, for så å senke kravet til 35 eller 40 knop innen kort tid. Blir grensen stående på 50 knop, mener han at man ikke lenger tar myndighetenes nullvisjon for dødsulykker til sjøs på alvor. Da handler myndighetene mot bedre vitende.

FART: Seileren Stig Arild Pettersen mener at kravet til høyhastighetsbevis bør senkes til 35 eller 40 knop.

Seilere støtter ytterligere opplæring

Mange seilere har engasjert seg og skrevet svar på innlegget til Pettersen. Et stort antall støtter det han skriver. Flere kommenterer at det bør være krav til mer opplæring og holdningsskapende arbeid. Det blir også trukket fram dilemmaet mellom at det er ønskelig at flest mulig bruker sjøen, og at krav om sertifikater kan være til hinder for dette. Kommentaren fra Pettersen får ikke entydig støtte. Enkelte mener at sunn fornuft bør regulere hvordan man opptrer på sjøen. Det er også kommentar på at politihåndhevelse er tilnærmet umulig, og at det i store deler av Norge er langt mellom politibåtene.

Responsen fra seilere er interessant siden majoriteten viser et ønske om ytterligere høyere krav til kompetanse ved føring av båter i høy fart.

Innlegget er også delt på «Båtfolk på Facebook», hvor det har fått over hundre kommentarer på kort tid. Svært mange av kommentarene er negative til innføringen av høyhastighetsbevis. En av de som har en fot i hver leir er Kjetil Adolfsen. Han har skrevet:

«Som seiler på fritiden og fører av båt som går 35-40 knop i arbeid, er jeg skremt over kunnskap og holdninger blant førere av hurtiggående båter. Det fokus du bør ha på farleder og eventuelle gjenstander i sjøen når du begynner å passere 25-30 knop er betydelig. Og hvor mange som har båter som har slikt fartspotensiale har prøvd en brå unnamanøver i slik fart. Det samme når det gjelder rett bruk av trimplan og tilt av motor. Her er det så mange faremomenter at strengere krav til opplæring/sertifisert fører er helt klart på sin plass.»

Tilbakemelding fra Sjøfartsdirektoratet

Pettersen har fått svært mye respons på kommentaren i BT, inkludert fra sjøfartsdirektør Hareide, som uttaler til BT at han vil ha enda strengere regler. Pettersen har vokst opp med seiling og båtkultur. En kultur han mener ikke har endret seg tilsvarende som båtene i perioden. Mange etterlyser gode holdninger til sjøs, og Pettersen mener at nettopp innføring av sertifikat kan være med å skape de gode holdningene. Han sier dette er nødvendig for at båtkulturen igjen skal få kontakt med virkeligheten.