Kamp om plassene i ISAFs tillitsmannsapparat

Når hele tillitsmannsapparatet  er på valg i november er fire nordmenn nominert til posisjoner i ISAF, mens de tre som allerede sitter i komiteer gjerne tar gjenvalg

Publisert

15. november er det valg i ISAF med flere nordmenn i kamp om posisjonene. Riktinok er ingen herfra nominert til presidentskapet som består av president og syv visepresidenter, men det er håp om gjenvalg på tre norske komitemedlemmer,  og at fire nye som en innstilt av Norges Seilforbund skal få plass i ulike komiteer. De som idag representerer Norge er Marianne Middelthon i Racing Rules Committee og flere underkomiteer, Nils Nordenstrøm som er formann i Empirical Handicap Committee og dermed også med i Offshore Committee, samt Egil Vold i Review Board. De nye foreslåtte er NSF presidenten Stig Hvide Smith til Counsil (ISAFs generalforsamling), Bjørn Lofterød som opprinnelig ble foreslått til Equipment Committee, men nylig renominert til den prestisjetunge Events Committee, Morten Johnsen til Youth and Development og undetegnede til Match Racing Committee. Espen Guttormsen som har fire år bak seg i Couches Commission trer derimot tilbake.

 

Særlig knytter det seg stor spenning til nominasjonen av Stig Hvide Smith til Council. Fra gruppe G som består av de skandinaviske landene samt Finland, Island og Estland skal det nomineres to representanter. Foruten Hvide Smith er presidenten i det finske seilforbundet. Kurt Lönnqvist samt lederen av Events Committee Bjørn Unger nominert av sine respektive forbund. Unger måtte vike plass for fire år siden da Karin Hildebrand ble valgt inn for å tilfredsstille kjønnsbalansen i Counsil. Hun og danske Kim Andersen går nå ut og de to av de tre nevnte som får flest stemmer fra gruppens seilforbund blir valgt inn. Brikkene her vil falle på plass først etter møtet i Skandinaviska Seglarförbundet i slutten av oktober

 

Seilas er kjent med at der har vært jobbet hardt i kulissene for å få Bjørn Lofterød inn i den viktige Events Committee og etter hva vi vet styrer Lofterød mot en sikker plass. God støtte fra skandinavisk hold har også Morten Johnsen, mens undertegnede kan skåre på sin mediaerfaring i forhold til matchracingskomiteen.