GRAVERENDE: Kommunen er ikke hørt. Hva er gjort for avbøtende tiltak? spør Kari Sofie Bjørnsen (H), fylkespolitiker i Akershus.
GRAVERENDE: Kommunen er ikke hørt. Hva er gjort for avbøtende tiltak? spør Kari Sofie Bjørnsen (H), fylkespolitiker i Akershus.

Hva er gjort for å rense økt nitrogen utslipp?

– Det er graverende, sier Kari Sofie Bjørnsen (H) om en femdobling av nitrogenutslippet fra Chemring i indre Oslofjord. Akershus Fylkeskommune har bevilget 25 millioner kroner til renere fjord. – Hva er gjort for avbøtende tiltak? spør Bjørnsen som er fylkespolitiker i Akershus.

Publisert

– Det er graverende, sier Kari Sofie Bjørnsen om økte nitrogenutslipp i Oslofjorden, etter at myndighetene har gitt Chemring tillatelse til å øke utslippene med inntil 200 tonn nitrogen fra fabrikken på Sætre. 

Asker kommune ikke tatt med på råd

– Etter det jeg har fått med meg har ikke Asker kommune vært hørt, sier Bjørnsen. Det er mulig det er på grunn av børssensitive hensyn, men jeg er urolig for at prosessen ikke har vært god nok når det er så mye vi ikke vet. 

Hva er gjort for avbøtende tiltak?

Bjørnsen representerer Høyre i fylkestinget i Akershus. Hun har engasjert seg sterkt i å redde Oslofjorden. - Her bevilger Akershus fylkeskommune 25 millioner kroner for å redde Oslofjorden, og så gir staten tillatelse til enda større utslipp, sier Kari Sofie Bjørnsen (H). Hun reagerer kraftig på opplysningene som fremkommer i flere artikler om emnet i Båtmagasinet og spør: Hva er gjort i forhold til avbøtende tiltak og hva er gjort i forhold til rensing? Vi vet alt for lite ennå om denne saken, om hvilken diskusjon som har pågått mellom Chemring og myndighetene, om mulighetene for å få på plass tilfredsstillende rensing, men vi må kunne forvente at politikken henger sammen. 

Må følge opp med penger til rensing

– Det er stor forståelse for at vi i en krevende tid må produsere mer våpen, men Norge har store inntekter som en følge av økte gass og oljepriser. Dermed bør det også være penger til økt rensing, sier Bjørnsen. Å redde Oslofjorden er en nasjonal oppgave, sier Bjørnsen. Staten må trå til mye sterkere for å redde Oslofjorden. Når staten gir tillatelse til økt utslipp må den følge opp med mye mer penger til avbøtende tiltak og rensing, avslutter Bjørnsen.