World Sailing president Kim Andersen

Vedgår å ha handlet uten styregodkjennelse

Kim Andersen innrømmer at PR-kontrakten ikke ble klarert med styret i World Sailing

Publisert Sist oppdatert

- Det er korrekt at styret ikke var informert da vi inngikk kontrakten med PR-firmaet TSE, sier Kim Andersen til Seilmagasinet. - Kontrakten ble signert av TSE 24. november, slik Seilmagasinet rapporterer. Jeg śignerte den senere, sier Andersen videre. Han understreker imidlertid at World Sailings administrasjon, med CEO Andy Hunt i spissen, var kjent med forhandlingene og kontraktsinngåelsen med TSE. Dermed bekrefter Kim Andersen nå hovedpåstanden i Seilmagasinets oppslag 1. mai.

Tenkte ikke på anbudsplikt

- I den gitte situasjon tenkte vi ikke på å innhente anbud, men mer på hvordan vi kunne løse ressursmessige utfordringer og sikre en god kommunikasjon og leveranser til våre MNA`s, sier Kiḿ Andersen til Seilmagasinet. - Kontrakten er en avtale om at TSE kan levere 50-60 timer om måneden til en fast time pris i en gitt periode, herunder ytelser som kommunikasjon, International relations arbeide og prosjekter, sier Andersen uten å definere disse nærmere.

Tidslinjen endrer ikke hovedinntrykket

Når det gjelder tidslinjen for de oppdrag TSE har utført overfor World Sailing, viser styrereferater Seilmagasinet sitter på at det var på styremøtet 4-6 mai 2017 at TSE for første gang ble nevnt for styret i World Sailing, og da i forbindelse en survey selskapet hadde gjennomført for medlemslandenes representanter, en survey som tidligere var blitt forberedt av World Sailings egen administrasjon uten ekstra omkostninger.

I henhold til en e-post datert 27 mars fra TSEs saksansvarlig, Tanya Heimlich-Ng Yuen til councilmedlemmene i gruppe G der blant annet Hans Natorp representerer Danmark, fremgår det at World Sailing Council Members i tidsrommet 27. mars - 9. april i 2017 skulle avholde en konferanse samtale med medlemslandene fra sine respektive grupper og rapportere resultatene herfra oppsummert for TSE. Disse ble i tidsrommet 10-16. april sammenfattet av TSE og presentert for styret i World Sailing som i perioden 16. april - 5 mai legger resultatet av surveyen til grunn for forbundets videre prioriteringer og som igjen skal ha vært fremlagt for halvårsmøtet for diskusjon og vedtak.

Andersen bekrefter at det var TSE som foresto ham i valgkampen og at kostnadene til dette i sin helhet ble dekket av Dansk Sejlunion og Danmarks Olympiske Komité. Dette bekrefter DS formann Line Markert og visepresident i Danmarks Olympiske Komité og Council medlem i World Sailing, Hans Natorp direkte overfor Seilmagasinet.