AVTALE: KNS og Norsk Maritimt Forlag AS har inngått en avtale som sikrer samtlige KNS-medlemmer full tilgang til SEILmagasinet og Seilas' digitale innhold.
AVTALE: KNS og Norsk Maritimt Forlag AS har inngått en avtale som sikrer samtlige KNS-medlemmer full tilgang til SEILmagasinet og Seilas' digitale innhold.

KNS kollektivt inn i SEILmagasinet

KNS har tegnet kollektivt, digitalt abonnement for alle sine medlemmer og får egne sider i SEILmagasinet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi synes dette er blitt en god avtale der medlemmene i KNS får et digitalt tilbud som de ikke har hatt tidligere. Vi har fått mange forespørsler om digital tilgang til innholdet på seilas.no, og vi er glade for at vi nå kan gi medlemmene dette, sier KNS’ generalsekretær, Anders Kristensen.

KNS vil også få sine egne klubbsider i hver utgave av SEILmagasinet, og Kristensen har tanker om hvordan disse sidene vil bli benyttet.

– Ved siden av å informere om våre aktiviteter, vil vi bruke sidene våre til å løfte frem saker og temaer vi i KNS er opptatt av og som vi ønsker diskusjon om i seilNorge. Slike debatter har vi stort sett bare hver gang det er seilting, men nå vil vi gjerne gjennom klubbsidene bidra med synspunkter og innlegg som kan være med på å utvikle seilsporten i Norge, sier Kristensen.

Samarbeidet fortsetter

– Vi er veldig fornøyde med denne løsningen og glade for at vi på denne måten kan fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med KNS helt siden 1975. KNS-medlemmene vil på denne måten få alt det generelle seilbåt-stoffet de er vant til å få, og de kan fortsette å holde seg godt orientert om hva som skjer i seilNorge generelt, samtidig som de har enkel tilgang til alt innhold vi har publisert siden 2006 – både på seilas.no og seilmagasinet.no. Det utgjør en verdifull og helt unik kunnskapsbase innen seiling med tusenvis av sider med nyttig innhold, sier publisher Ole Henrik Nissen-Lie i Norsk Maritimt Forlag AS.

Han synes også Anders Kristensen tanker rundt klubbsidene til KNS er spennende.

– Det vil være med på å skape engasjement og utvikling, og det er veldig positivt.

SEILmagasinet i papirutgave

– Vi vet at mange av KNS’ medlemmer fortsatt ønsker å motta det magasinet de er vant til å få i papirutgave, og for de KNS-medlemmene som ønsker å fortsette med det, vil nå, ifølge avtalen, få SEILmagasinet til en svært rabattert pris, sier Nissen-Lie.

Papirutgavene av Seilas og SEILmagasinet har det siste året hatt identisk redaksjonelt innhold og har i praksis vært ett og samme blad. Det er kun klubbsidene som har utgjort forskjellen på de to magasinene det siste året.

Avtalen mellom KNS og Norsk Maritimt Forlag AS er kommet i havn etter en lengre prosess, og i styremøte 28. mars bestemte foreningen seg for en løsning der alle medlemmene i KNS nå får et digitalt abonnement på SEILmagasinet. KNS vil også ha sine egne klubbsider i SEILmagasinet på linje med de andre seilforeningene som har kollektivt abonnement. Der kan KNS informere og fortelle om sine aktiviteter og hva foreningen er opptatt av.

Avtalen ble undertegnet av KNS og Norsk Maritimt Forlag AS 29. mars 2017 og trer i kraft 1. november.

Tittelen Seilas, som KNS selv vil overta etter 1. november, vil etter det Norsk Maritimt Forlag AS har forstått, bli videreført med fokus på intern kommunikasjon der KNS selv har redaktør-rollen. Bladet vil trolig utkomme tre til fire ganger i året.

Ny informasjonsstrategi

Avtalen er i tråd med de målsettingene KNS’ leder, Karl-Christian Agerup, tilkjennega i et større intervju i SEILmagasinet/Seilas nummer 2/2017.

– Skal vi få gjennomført det vi ønsker i KNS, er vi avhengige av å engasjere medlemmer på alle nivåer i foreningen, sier han der.

Kjernen i Agerups budskap er trolig årsaken til at KNS nå har valgt å legge om sin informasjonsstrategi. Foreningen ønsker å trekke medlemmene mer inn i aktiviteter og gjøremål – både som deltagere og medhjelpere – og for å få til det, vil foreningen intensivere intern informasjon. Det vil blant annet skje gjennom Seilas som internt blad.

Samtidig ønsker foreningen å være synlig i seilNorge, og å gi medlemmene det samme, brede journalistiske innholdet de har vært vant med å få. Det vil de nå få gjennom tilgangen til alt innhold på seilmagasinet.no og ved å få et gunstig tilbud på papirutgaven av SEILmagasinet.

Les også: KNS’ nye orkesterleder