VHF: VHF-radioen er viktig å ha om bord når du selv er i nød, men du kan også selv spille en viktig rolle når andre er i nød og trenger hjelp.
VHF: VHF-radioen er viktig å ha om bord når du selv er i nød, men du kan også selv spille en viktig rolle når andre er i nød og trenger hjelp.

Funker VHFen slik den skal?

Svenska Kryssarklubben mener at nødknappen på VHF-radioen kan gi falsk trygghet.

Publisert Sist oppdatert

I Sverige er det 118 000 fritidsbåtar med VHF-radio om bord, men bare 26 000 av disse har en nødknapp som funger slik den skal. 92 000 fitidsbåter ferdes derfor med sikkerhetsutstyr som gir falsk sikkerhet.

SEILmagasinet antar at dette er et problem som også kan gjelde i Norge.

Mangler informasjon

– Grunnen til at nødknappen ikke fungerer er fordi MMSI-nummer mangler eller at radioen er feilmontert, mener Jens Johansson i Stockholm Radio.

Han mener at årsaken til at så mange fritidsbåter som seiler rundt uten skikkelig VHF er fordi informasjon ikke har nådd frem til fritidsbåteierene. Både svenske myndigheter og de som selger slikt utstyr kunne gjort jobben bedre mener eksperten.

I 2003 ble også Stockholm Radio privatisert. Før det lå ansvaret under Telia. I Norge er det Telenor som drifter kystradioen.

Den viktige nødknappen

Alle moderne VHF-radioer har DSC (Digital Selective Calling). Med denne teknologien er det mulig å trykke på radioens nødknapp, og du vil sende et digitalt nødsignal til kystradioen. Med korrekt MMSI-informasjon vil redningssentralen få opp viktig informasjon om båten din. VHF-radioen skal også være koblet opp mot en GPS-mottaker, som gjør at redningssentralen også vil vite posisjonen der nødsignalet er sendt.

Sjekk selv

Vanlige feil med VHFen

• MMSI-opplysningene er mangelfulle

• VHFen er ikke tilkoblet GPS

• Dårlig kontakt med VHF-antennen

• Gammel VHF uten DSC

Fungerer din VHF-radioe som den skal? Du kan kalle opp Kystradioen for å få en analyse av senderen på VHF-radioen din. Det kan avdekke svakheter i antennekablen eller VHFens tekniske oppkobling.

kystradio.no kan du også kan inn på «min side» for å sjekke om du ligger inne med korrrekt MMSI.informasjon.

NØDMELDING: Moderne VHF-radioer er utstyrt med Digital Selective Calling (DSC)-knapp med distress-alarm. Det er praktisk å kunne utløse nødalarm med posisjonangivelse ved kun å trykke på distress-knappen på VHF-radioen.
NØDMELDING: Moderne VHF-radioer er utstyrt med Digital Selective Calling (DSC)-knapp med distress-alarm. Det er praktisk å kunne utløse nødalarm med posisjonangivelse ved kun å trykke på distress-knappen på VHF-radioen.