Stoppet under Tollernes storkontroll

Under den grundig varslede pinsehelgaksjonen kontrollerte Tolletaten og Kystvakten nær 100 fritidsbåter. Vi var en av dem som ble stoppet.

Publisert

Av en eller annen grunn var AIS-senderen litt av og på i Pinsen. På vei hjem fra Strømstad døde den ved riksgrensen, og kom tilbake utenfor Hankø. Det ble oppfattet av Kystvakten som straks sendte lettbåt med Tollere til oss.

Toller Magnus Theiste Østlie hadde god grunn til mistanke, og steg om bord, selv om jeg sa jeg ikke hadde noe å fortolle.

Full kontroll

Tollerne sitter på mye informasjon fra Barentswatch, og fikk informasjon om båtens eierforhold via Telenors Kystradio. På Marine Traffic hadde Østlie sett at båten hadde hvite seil, mens den nå hadde ferske sorte seil. Hvor jeg hadde kjøpt dem var et av mange spørsmål jeg fikk. De lurte på hva jeg hadde gjort i Sverige, og hvor jeg oppbevarte båten om vinteren.

Jeg hadde tømt det lille som var i barskapet før avreise, men fikk ikke tid til å stikke innom Systembolaget i Sverige under turen. Ikke mange øl var det heller, så utfallet ble skuffende for dem. AIS-sporet av Kystvakten viste at de hadde tatt en diger omvei for å stoppe meg.

Tolleren lot seg også bestikket, og fikk med seg et nummer av SEILmagasinet. Tolleren forsøkte gjentatte ganger å si nei, men lot seg overtale.

BORET: Tollerne kom i lettbåt utsatt fra Kystvakten «Tor».
SPOR: Kystvakten fikk seg en skikkelig runde for å sjekke vår båt.

En av mange

Mye vind gjorde jobben til Tollerne krevende, men de fikk stoppet 100 båter.

Det resulterte i syv fortollinger på til sammen 1390 kroner. I tillegg gjorde Tolletaten beslag av narkotiske piller og noen gram amfetamin.

– Målet med aksjonen har vært å informere båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen, kontrollere og vise tilstedeværelse. Det har vi lykkes godt med, sier tolloverinspektør Jan Aage Oppedal, i en pressemelding.

De samme toll- og kvotereglene gjelder til havs som på land, og toll- etaten kontrollerte også fartøy som har gjennomført reparasjoner i utlandet. Alle reparasjoner over 6000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3000 kroner.

I fjor avdekket Tolletaten flere brudd på disse reglene.