LØSNING: Skisse for hinder som kan slepes bak båten

Se hva seilbåteierne bygger for å unngå spekkhoggerskader

De mange spekkhoggerangrepene har ført til at seilbåteiere tester ut ulike løsninger for å unngå å bli neste offer.

Publisert Sist oppdatert

Spekkhoggeren utenfor den Iberiske halvøy har i to år oppsøkt og ødelagt et tresifret antall båter. Vanligvis støter de hardt i skrog, ror og kjøl. De biter også av deler av roret. På noen båter har rorinnfestingen blitt skadet noe som kan medføre vannintrening og at båten synker. Rorkvadrant og autopilot har blitt skadet på enkelte båter, og det anbefales at roret frigjøres og får pendle fritt ved spekkhoggerangrep. Dette er også anbefalt for å unngå skader på handledd som enkelte har erfart etter å ha prøvd å holde igjen roret når spekkhoggerne har angrepet.

Sårbare ror

Langs kysten av Spania og Portugal er det flere båter som ligger på land i avvente av å få levert nytt ror og utbedret skader på rorinnfesting. Leveringstiden fra de ulike båtprodusentene varierer mellom noen uker til flere måneder. De fleste ror er bygd slik at de knekker av i nedre del for å unngå at selve rorinnfestingen skades ved eventuell grunnstøtting. Den nedre delen av roret er såldes enkel å bite av for spekkhoggerne.

LØSNING: Det enkle er ofte det beste? Forslag om å feste skrutvinger i bakkant av ror for å unngå at spekkhoggerne klarer å bite av deler av roret.

Forsterker ror og rorinnfestinger

Spekkhoggerangrepene diskuteres i ulike nettfora, og det har kommet forslag til ulike løsninger for å unngå at spekkhoggerne får skadet roret. Et av forslagene som går igjen er å lage plater i metall som kan festes på utsiden av roret. Noen har lange skruer som står ut fra roret. Den enkleste løsningen var således å feste skrutvinger på enden av roret, noe som kan gjøre det vanskeligere for spekkhoggerne å bite i roret.

Kjetting

Et annet forslag som flere har kommet med er å slepe kjettinger i vannet. Noen har vist opplegg hvor kun en kjetting henger akterut for båten. Andre har vist oppsett som vist på bildet hvor det henger kjetting langs begge skrogsider og akterut.

Pingere festet i kjetting og slept bak båt.
Plater med skruer/pigger. Platene festes på utsiden av roret når man seiler i områder med spekkhoggere.

.

Bruk av lydhorn sammen med rør som går ned i vannet.

Pingere

Noen har foreslått også å feste såkalte pingere sammen med kjettingen. Pingerne gir fra seg en plagsom lyd, og er brukt av fiskere for å unngå at delfiner spiser fra garnene. Flere har slept pingere etter båten da de har seilt gjennom områder med fare for spekkhoggerangrep. Erfaringene virker å være delte. Enkelte som har hatt pingere i vannet har likevel blitt angrepet av spekkhoggere. Pingere er heller ikke et lovlig tiltak, og det er derfor ikke rapportert data for å kunne konkludere om pingere har noen som helst effekt imot spekkhoggerangrep.

Mer solid rorinnfesting

Flere som har blitt utsatt for spekkhoggerangrep har valgt å forsterke rorinnfestingen med mer glassfiber. Det har også vært bygd betydelig mer solide innfestinger med avstivere. Forskere anbefaler at seil taes ned og båten stoppes mest mulig når spekkhoggerne kommer. Dette skal gjøre at spekkhoggerne raskere mister interessen. Flere har rapportert at dette har gjort at spekkhoggerne forsvinner i løpet av noen minutter, men det er også flere som rapporterer at spekkhoggerne da allerede har forårsaket betydelig skade på ror.

Tau og kjetting langs skutesiden for å beskytte ror.