Jørgen Stang Heffermehl ny president i Norges Seilforbund

NY PRESIDENT: Jørgen Stang Heffermehl fra KNS er valgt til ny president i Norges Seilforbund.
NY PRESIDENT: Jørgen Stang Heffermehl fra KNS er valgt til ny president i Norges Seilforbund.

– Jeg har tre kjepphester

Slik valgkomiteen foreslo det, ble Jørgen Stang Heffermehl enstemmig valgt til ny president i Norges Seilforbund. Han fortalte seiltinget at han har tre kjepphester han vil ri.

Publisert Sist oppdatert

Jørgen Stang Heffermehl (68), som gikk av som leder av Kongelig Norsk Seilforening i desember 2016, fortalte et seilting, som talte 64 stemmeberettigete delegater, at han har med seg tre kjepphester inn i sitt nye verv som president.

Tre kjepphester

For det første ønsker han å øke tilslutningen til Norges Seilforbund.

– Jeg har latt meg fortelle at det fins ialt ca. 350 000 seilere i Norge, og da er det altfor dårlig at under 10 prosent av dem er organisert under NSF, spesifiserte han.

For det andre vil den nye presidenten bedre ressurstilgangen til NSF.

– Vi må bedre ressurstilgangen fra tilgjengelige kilder, og da tenker jeg på penger fra sponsorer og myndigheter, men også på frivillige krefter. Jeg tror vi må rekke mer på de frivillige i NSF enn vi har gjort til nå, og der har jeg noen ideer når det gjelder arbeidet som skal utføres i regi av NSF.

Jørgen Stang Heffermehls tredje kjepphest er:

– Vi kan ikke forvente at folk skal drive med seilsport på toppnivå om de ikke også får seg en utdanning de kan leve av og for i et senere liv.

Det vil han også forsøke å gjøre noe med mens han sitter ved roret i Norges Seilforbund.

Har tid til å være president

Den nyvalgte presidenten i NSF er advokat av yrke og har vært med på å bygge opp Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, men han driver nå for seg selv.

– Det gjør at jeg kan bestemme tidsbruken selv, og det er det som setter meg i stand til å påta meg dette vervet, fortalte han seiltinget.

Han hadde på 1970-tallet det han selv kaller en «gjesteopptreden i ung alder» i KNS’ styre, men ble valgt som viseformann i foreningen i 2010, og han overtok som leder i 2012. Han har også vært leder av Norsk Yngling Klubb og Norsk H-Båt Klubb – to klasser der han selv også har vært aktiv. I 1972 var han reserve i OL.

Vil plassere seilsport i idretts-Norge

– Når jeg nå tar over som president i Norges Seilforbund, vil jeg forsøke å bidra til utvikling og utbredelse av norsk seilsport – både når det gjelder topp og bredde – og jeg vil forsøke å plassere seilsporten mer sentralt i idretts-Norge.

Han mener selv at seilsport er den flotteste – og mest komplekse – idretten man kan drive med.

– Det kreves helt spesifikke kvalifikasjoner for å bli god til å seile, og det er typisk for seilere at de får fremskutte posisjoner i samfunnet. Seilsport er en utdannelse for folk som vil bidra til samfunnsutviklingen i Norge, og det synes jeg vi må får resten av idretts-Norge til å forstå, sa Jørgen Stang Heffermehl.

Han overtar president-vervet etter sin forgjenger i KNS, Tor Møinichen, som nå har sittet fire år som leder av organisasjonen.

Nytt styre i Norges Seilforbund

PresidentJørgen Stang HeffermehlKNS4 år
1. visepresidentTorunn SætreBrevik2 år
2. visepresidentTorill Dahl HøgheimRan4 år
StyremedlemTom BratlieHurum2 år
StyremedelmVidar UtneBærum4 år
StyremedlemKristian FæsteDrøbaksund2 år
StyremedlemRune HjertåsTønsberg4 år
VaramedlemTommy LangsethStavanger Surfklubb2 år
VaramedlemKirsti PettersenSoon2 år