Kommentar

REN FJORD: Det er pimmelim og ikke pommelom som er problemet. Det har få fått med seg.

Fjorden må reddes med riktige virkemidler

Det er vel og bra med forbud mot septiktømming i fjorden, men det er ikke bra at nesten all nitrogenet du tror du redder ved å tømme riktig havner i sjøen allikevel.

Publisert

Oslofjorden er overgjødslet. Nitrogen og fosfor får skylda for at fjorden dør, og det meste av dette kommer fra kloakk og avregning fra landbruket. Det få har fått med seg er at det er urin, og ikke bærs som er det store problemet. 70 prosent av kroppens nitrogen skilles ut via urin, så om vi skal få fjorden ren, så må vi slutte å tisse i havet. 

Mangler rensing

Om du ønsker å redde fjorden, så må du ikke tisse over rekka, men i båtens do for å samle opp det som vil skade fjorden mest. 

Problemet er at det kan være uten nytte. 

Så når du samler opp ditt avfall i båtens septiktank, og får denne tømt på et av fjordens få renseanlegg så er det en stor mulighet for at alt av skadelig nitrogen og fosfor havner i sjøen igjen. Det er bare seks renseanlegg som fjerner nitrogen, og alle disse seks ligger nord for Drøbak. 

Om den nye reglen som ble innført 1.juli skal ha noen effekt, så må alle båtene reise nordover til indre Oslofjord for å tømme sine septiktanker i et anlegg som vil gjøre en forskjell. 

TØMMESTASJON: Ingen kø på anlegget på Bolærne, selv om plasseringen er ypperlig for båtturister på vei sør- eller nordover.

Bruke penger riktig

I Asker er det nå tømmeanlegg i Vollen og i Leangbukta. Disse er knyttet til renseanlegget Veas som fjerner nitrogen. Det er også tømmestasjon på Tofte og Holmsbu hvor nitrogenet ikke vil bli renset. I følge Budstikka planlegger Asker kommune å bygge ut  ytterligere tre nye renseanlegg for sommeren 2025. Disse skal ligge på Holmen, Bjerkås og Sætre. Dette vil koste kommunen millioner av kroner ifølge avisa. 

Det er vel og bra at vi båteiere får en mulighet til å tømme våre tanker korrekt. Av erfaring vet vi at få gjør det. Det er sjelden kø på de få anleggene vi har. Da stenge regler ble innført i Sverige, hadde bare noen få båter brukt anlegget på Koster langt ute på sommeren. I slutten av juni var vi på Bolærne, i Færder nasjonalpark hvor tømming har vært forbudt i mange år, men ingen brukte tømmeanlegget. 

Skal vi bruke penger riktig, for å redde fjorden, så må vi få nitrogenrensing på plass også andre steder enn innenfor Drøbak.